ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ကုန္ေသတၱာေပါင္း ၈၉၀၀၀၀ စီး၀င္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ ကုန္ေသတၱာ ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုရွိ ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းက ကုန္ေသတၱာေပါင္း ၈၉၀,၀၀၀ ဆိပ္ကမ္းသို႔ စီး၀င္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ကုန္ေသတၱာေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔အထိ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္မူ ကုန္ေသတၱာေပါင္း ေလးသန္းခန္႔အထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးမားမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေရေၾကာင္းမွ တိုက္႐ိုက္ကုန္စည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ စနစ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း အမ်ားဆံုးထြက္ရွိရာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္ေသတၱာသိုေလွာင္႐ံုုမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ကုန္စည္မ်ားအား သေဘၤာေနာက္တြဲျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ကုန္တင္သေဘၤာသို႔ ေရေၾကာင္းမွပင္ တိုက္႐ိုက္တင္ေဆာင္မည့္စနစ္ကို JICA ၏ အကူအညီျဖင့္ မႏၲေလးတြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကုန္ေသတၱာ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ေနရာခ်ထားမႈ မမွန္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ စက္ယႏၲရား မျပည့္စံုျခင္းတို႔ကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းျခင္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနေစသျဖင့္ လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ႏုိင္ေစေရးတို႔ကို မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ-၁ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ စတုတၱအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္မ်ားကို နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေနသံုးနာရီအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ပစၥည္းတင္ ယာဥ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳေပးပါရန္ ကုန္ေသတၱာတင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။                        

Writer: 
နီလာ