<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္သာ အကာအကြယ္ ယူလိုသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ အကာအကြယ္  ျပဳလုပ္လိုသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံ၍ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“သူကေတာ့ အခြန္သက္သာခြင့္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႀကီးမွာ ရွိထားတဲ့အတိုင္းပဲ အဲဒီဖရိန္ထဲကပဲ ေပးတာ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ဒီမွာထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံထဲ သြားေရာင္းတာတို႔ ခ်တာတို႔က်ေတာ့ သူရဲ႕ Comprehensive အရ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ေတြ၊ သေဘာတူထားတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္လည္း ခုနက ASEAN Comprehensive Agreement ေအာက္မွာ အဲဒီဖရိန္ထဲကမွ ရွင္းရမွာ။ အဲဒီဥပေဒတစ္ခု အာဆီယံ အခ်င္းခ်င္းမွာ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပး အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ အကာအကြယ္ရမွာပဲ။ တို႔ရဲ႕ ဒီစာခ်ဳပ္ကလည္း အကာအကြယ္ မေပးဘူးလား ဆိုေတာ့လည္း ေပးတယ္ေလ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ႏွစ္ထပ္ရွိတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထုိးထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ေတြက မိမိႏိုင္ငံမွာ ခ်ထားတဲ့ ဥပေဒေတြထက္ ႏွစ္ခုယွဥ္ရင္ ငါတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမွာ ေရးထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ မိမိဥပေဒနဲ႔ ယွဥ္လာရင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ကို လိုက္နာရမယ္။ အေလးေပးရမယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေပးထားေသာ ASEAN Comprehensive Investment Agreement သေဘာတူညီခ်က္အရ အာဆီယံေဒသအတြင္း မည့္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံကာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စင္ကာပူမွာ ေထာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းတရားကေတာ့ အဓိကေထာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေျပာရရင္ေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းေတြ ေပးတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို လိုခ်င္လို႔ပဲ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး အျခားတတိယႏုိင္ငံမ်ားက စင္ကာပူတစ္ဆင့္ခံ၍ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

“လတ္တစ္ေလာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုၾကည့္ရင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးလာတာ စင္ကာပူက။ စင္ကာပူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၀င္လာသမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အားလံုးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေလာက္က စင္ကာပူက ၀င္ပါတယ္။ စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုေသာ္ျငားလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြ လုပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက တစ္ဆင့္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပါပါတယ္။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက စင္ကာပူမွာ ကုမၸဏီေကာ္ပိုရိတ္လုပ္တယ္။ လုပ္ၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ကို စင္ကာပူကတစ္ဆင့္ ၀င္လာတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

January 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.