<

ယခုဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းကိုးခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀ ေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းရွိ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းကိုးခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀ ေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းကိုးခု ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ေဒၚလာ ၂၈၀ ဒသမ ၂၉ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းသံုးခု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ အသီးသီး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုအထိ ရွိေနၿပီး ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဇန္န၀ါရီလထဲမွာဆိုရင္ စက္မႈက႑မွာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုက ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၆ သန္းနဲ႔ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုက ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၁၄ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (ဧက ၂၅၀)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားခဲ့သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၈ ခုက ၎တို႔၏စက္႐ံုမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေနရာကို မ်က္စိက်ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးပါက ႏုိင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီ ၁၅၀ ခန္႔က ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအထိ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စက္႐ုံ ၈၉ ႐ုံ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ထားကာ စက္႐ုံ ၃၉ ႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပင္ပအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး၊ ေရရရွိေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ODA (Oversea Development Assistant Loan) ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

January 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.