<

ၾကက္သြန္နီစုိက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မႏၲေလးေစ်းကြက္တြင္ ၾကက္သြန္နီေစ်း ဆက္လက္ ျမင့္တက္မည္

အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ရြာသြန္းခဲ့သည့္မုိးေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီ အဓိကစုိက္ပ်ဳိးသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၾကက္သြန္နီစုိက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ မႏၲေလးေစ်းကြက္တြင္ ႀကက္သြန္နီေစ်း ဆက္လက္ ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စားဖုိေခ်ာင္သီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္အခါမဟုတ ္ရြာသြန္းခဲ့သည့္မုိးေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီစုိက္ခင္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ေစ်းဆက္လက္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မႏၲေလး ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္မွာ ၾကက္သြန္နီထိပ္စ တစ္ပိႆာလွ်င္ (ပြဲ႐ုံေစ်း) ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀ ရွိရာမွ ထပ္မံ၍ ထိပ္စတစ္ပိႆာလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ခန္႔အထိ ေစ်းထပ္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း စားဖုိေခ်ာင္သီးႏွံ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“မုန္တုိင္းမုိးေတြေၾကာင့္ တုိင္းသုံးတုိင္းမွာေပါ့။ (စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ မေကြးတုိင္း) မွာ ၾကက္သြန္စုိက္ ေတာင္သူေတြမွာ ဘယ္လုိျဖစ္လာလဲဆုိရင္ မုိးက သုံးေလးရက္ စုိသြားလုိက္တဲ့အတြက္ တုိင္းသုံးတုိင္းမွာရွိတဲ့ ေခ်ာင္းစုိက္ေပါ့ေနာ္။ ဆင္တဲ၀ေခ်ာင္း၊ ေယာေခ်ာင္း၊ ျမင္းမူနီး တစ္၀ုိက္က ေခ်ာင္းနီး၀န္းက်င္မွာစုိက္တဲ့ ၾကက္သြန္စုိက္ေတာင္သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရျမဳပ္ကုန္တယ္။ လူတစ္ရပ္ေလာက္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ျမဳပ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆိပ္ျဖဴဘက္က သတင္းကုိ သိရတယ္။ ဆူးေလးကုန္းေက်းရြာဆုိရင္ လူတစ္ရပ္ေလာက္ကုိ ျမဳပ္သြားတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားသိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ အပ်က္အစီး စာရင္းေတြကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ေရျမဳပ္သြားတာေတာ့ သိရတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ၾကက္သြန္နီ အဓိကထြက္သည့္ တုိင္းသုံးတုိင္းရွိ ၾကက္သြန္နီစုိက္ခင္းမ်ား အခ်ိန္အခါမဟုတ္ ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မုိးေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ ေစ်းဆက္လက္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အစားထုိး စုိက္ပ်ဳိးရန္မွာ ရာသီခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားသည့္အတြက္ မစုိက္ပ်ဳိးေတာ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၈ အတြက္ အထြက္ေလ်ာ့ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.