<

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ေျခာက္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၈၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ထုိင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ေျခာက္ခုမွ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အားလုံး၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၆၀၄ ဒသမ ၇၆၆ သန္း ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ ပုိမုိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူထက္ ပုိမုိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ က်ဳိင္းတုံစခန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့နည္း ေနကာ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆုံး ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အပါအ၀င္ တာခ်ီလိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီးစခန္းမ်ားမွလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ တမူးကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွာလည္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္စခန္း၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏထက္ ေဒၚလာ ၃၉ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ က်ဳိင္းတုံနယ္စပ္စခန္းမွ ေဒၚလာႏွစ္သန္းေက်ာ္၊ ျမ၀တီမွ ေဒၚလာခုနစ္သန္းေက်ာ္၊ ထီးခီးစခန္းမွ ေဒၚလာေျခာက္သန္းေက်ာ္၊ တာခ်ီလိတ္စခန္းမွ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ႏွင့္ တမူးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အသီးသီး ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စုစုေပါင္း သန္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ား တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ လုပ္ငန္းသုံး ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ပင္မထုတ္ကုန္ အနည္းငယ္ အေပၚ၌သာ မွီခုိအားထားေနရၿပီး ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားမွာ သယံဇာတမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရထြက္ကုန္ စသည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ-ထုိင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳရန္အတြက္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ကန္ပုိက္တီး၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ တမူး၊ ရိဒ္၊ ျမ၀တီ၊ တာခ်ီလိတ္၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ နဘုလယ္/ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ မယ္စဲ့စသည့္ နယ္စပ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး စခန္း ၁၆ ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္မႈအရ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

January 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.