<

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးလေက်ာ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ငါးသိန္းခန္႔ ထပ္မံတင္ပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပြဲ႐ံုတစ္ခုအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဆန္အိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ က်န္ရွိေနသည့္ သံုးလေက်ာ္အတြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းခန္႔ ထပ္မံတင္ပို႔သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္၌ စံခ်ိန္တင္ကာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္ထပ္အနည္းဆံုး တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္းေလာက္ထက္ တင္ႏိုင္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ ငါးသိန္းေလာက္ ထပ္ၿပီးတင္ႏိုင္မယ္ဆို ၂ ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ဆန္အေဟာင္း လက္က်န္နည္းေနသည့္အတြက္ ဆန္လုိအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆန္ကို ပိုမို ၀ယ္ယူလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ဒီႏွစ္က ျပန္ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ဆန္ထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြေပါ့။ Export လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလုိပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေဟာင္းလက္က်န္ စေတာ့ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကုန္လုနီးပါး ျဖစ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီႏွစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က စေတာ့လက္က်န္ ျပတ္သေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေတြ အားလံုးမွာ လက္က်န္နည္းေနတဲ့ဟာကို ဆန္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ၀ယ္တဲ့သေဘာ ေတြ႕ရတယ္ ဒီႏွစ္မွာ” ဟု ဦးလူေမာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ ၿပီဆိုတဲ့အတြက္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္လပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေႏွာင္းပိုင္းမ်ား ကာလမ်ားအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔မႈအျဖစ္ ၁၉၅၆၊ ၁၉၅၇၊ ၁၉၅၉ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းသာ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကိုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး အေနျဖင့္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္သာ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

December 17, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.