<

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခင္က ကိုရီးယားမွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခင္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးျမင့္စိုးက “အခု အမ်ားဆံုး၀င္ေနတာက တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မ်ားပါတယ္။ အရင္က ကိုရီးယားေတြ၊ အရင္တုန္းက ေစ်းကြက္ဆို ဂ်ပန္၊ အခု ေစ်းကြက္အႀကီးဆံုးက ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္က ဒုတိယ ျဖစ္လာတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက တစ္လကို စက္႐ံုေလး႐ံု၊ ေျခာက္႐ံုအထိ ပံုမွန္၀င္ေနၾကတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပသို႔ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈလည္း ႏွစ္အလိုက္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ရာမွ အမွန္တကယ္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ၂ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္ထဲမွာ ေနာက္၀င္တဲ့သူေတြက SME ေတြမဟုတ္ဘူး။ လူ ၃၀၀၀ အထက္ေတြ။ SME က ၅၀၀ သတ္မွတ္ထားတာေလ။ ၅၀၀ ေက်ာ္သြားရင္ SME မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အခု ၀င္ေနတဲ့အထည္ခ်ဳပ္ေတြက ၀န္ထမ္းအင္အား ၁၀၀၀ကေန ၃၀၀၀ ရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္သြားၿပီ” ဟု ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလတတိယပတ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာ ၆၇သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ လည္ပတ္ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားအင္အား ေလးသိန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လည္ပတ္ေနသည့္စက္႐ံုမ်ား စာရင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီအထိ စာရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္႐ံု ၁၇၁ ႐ံု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ စက္႐ံု ၁၉၆ ႐ံုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္႐ံုမွာ ၂၂ ႐ံုအထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈတြင္ ယခင္က ဂ်ပန္ေစ်းကြက္သို႔သာ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနခဲ့ရာမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ဥေရာပေစ်းကြက္မွာ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနရသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.