<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၂၉၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၄၅၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေန

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၂၉၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ဆက္လက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၃၄၅၀၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္အထိ ၉၃၀၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၉၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ၉၃၀၀၀၀ အထက္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၉၄၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၉၃၀၆၀၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၉၂၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ က်ပ္ ၉၃၀၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၃၆၀၀၀ အထိေရာက္ရွိခဲ့ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၄၅၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၁၂၉၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၈၆ ေဒၚလာ အထိက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

November 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.