စီးပြားေရး သတင္းမ်ား

ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္အရ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀၀ ကို ႏွစ္ရွည္အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ေထာက္ပံ့မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ (CPF) အရ  ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀၀ အထိရွိမည့္  ႏွစ္ရွည္ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (IDA) က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၃ ရက္စြဲျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 

တ႐ုတ္ႏွင့္ တရား၀င္ဆန္တင္ပုိ႔မႈ စတင္ရန္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ယခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ တရား၀င္ဆန္တင္ပုိ႔မႈ စတင္ရန္ရွိရာ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပုိ႔ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရ Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ စတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘဏ္ Bank of Tokyo Mitsubishi က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ စတင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္ဘဏ္အျဖစ္ CB ဘဏ္ႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဘဏ္၏ Asia & Oceania CEO Mr. Go Watanabe က ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးလွ်င္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး တည္ၿငိမ္လာႏိုင္ဟု ဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ အျခားေနရာ ေဒသမ်ားကို အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ေပးလ်င္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာႏိုင္သည္ဟု အြန္လိုင္းအေျချပဳ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ House.com.mm မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဂ်န္ဆြမ္းမားဖဒ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျပင္ပေစ်း ျမင့္တက္ၿပီး ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၀၈၀ ျဖစ္လာ

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အတာသႀကၤန္ ႐ုံးပိတ္ရက္အတြင္း ျပင္ပေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၀ယ္ေစ်း က်ပ္ ၁၀၇၅၊ ေရာင္းေစ်း ၁၀၈၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျပင္ပေငြေၾကးေစ်းကြက္မွ သတင္းရရွိသည္။

သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္မတုိင္မီ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းသည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၇၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး သိမ္ျဖဴေကာင္တာ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၀ယ္ေစ်း ၁၀၇၃ က်ပ္၊ ေရာင္းေစ်း ၁၀၇၈ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၀ယ္ေစ်း ၁၀၇၅ က်ပ္ ေရာင္းေစ်း ၁၀၇၉ က်ပ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားမွာ DICA တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီဟုသာ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ထားေပးျခင္း လံုး၀မရွိေၾကာင္း SECM ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ျပည္ပစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအျဖစ္သာ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ၎တို႔ကို ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ လိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ SECM မွ သိရသည္။
 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာ ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ပို႔ကုန္ ကုန္ေသတၱာ သံုးသိန္းေက်ာ္တင္ပို႔

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာစင္းေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ပို႔ကုန္ကုန္ေသတၱာ အလံုးေရ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအရ သိရသည္။

ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ သြပ္၊ ေၾကးနီ၊ သံႏွင့္ ခ႐ိုမီယမ္သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃၉ ခုရွိ

ခေနာက္စိမ္း၊ ခဲ၊ သြပ္၊ ေၾကးနီ၊ သံႏွင့္ ခ႐ိုမီယမ္သတၱဳမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃၉ ခုရွိေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စာရင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစား ထုတ္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ပုိမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး စံခ်ိန္တင္တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းျဖစ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၂ သန္း တင္ပို႔ခဲ့ကာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ ၁ ဒသမ ၈ သန္း တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္၀ုိင္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ တင္သြင္းမည့္၀ုိင္၏ အယ္လ္ကုိေဟာပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခုနစ္မွ ၂၀ အတြင္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္၀ုိင္မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာတြင္ တင္သြင္းမည့္၀ုိင္၏ အယ္လ္ကုိေဟာပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လက္ရွိေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာသည့္ အေျခအေနအရ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပည္ပမွ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္အား ထူးကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းထားသည့္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးသည္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ တစ္ႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ မွ ယခု က်ပ္သိန္း ၇၇၀ သို႔ တိုးျမႇင့္

ထူးကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းထားသည့္ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ငွားရမ္းခအား ယခင္တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ မွ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၇၇၀ သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ကို ငွားရမ္းၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထူးထရိတ္ဒင္းကုမၸဏီသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ငွားရမ္းသည့္ကာလမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။                

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ၿပိဳလဲျခင္းရဲ႕အစလား၊ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး႐ံုးေဟာင္းေနရာ၌ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီကေဆာက္လုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၅၅၀ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ သေဘာတူညီမႈကို စင္ကာပူကုမၸဏီဖ်က္သိမ္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈ(၁)လမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီး႐ံုးေဟာင္းေနရာတြင္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီ Hoang Anh Gia Lai Myanmar မွတည္ေဆာက္ေနေသာစီမံကိန္း၌ ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ယခင္သေဘာတူညီထားမႈကို စင္ကာပူကုမၸဏီဘက္မွ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း Vietnam net သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ပစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီသျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို သတိျပဳရန္လို

ျပည္ပစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိေနၿပီး ထိုသို႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီသျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္ဟု ေငြေၾကးေဈးကြက္ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ထိုသို႔ ျပည္ပစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္ ေရႊ၊ ေငြေၾကး၊ ေရနံ၊ ကုန္စည္စသည့္ေဈးကြက္ မ်ားေပၚတြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳသည့္ ေဈး ကြက္ကို Future Exchange ေဈးကြက္ဟုေခၚဆိုၿပီး ထိုေဈးကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္ခယူကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကုမၸဏီေပါင္းေျခာက္ခုခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ ေပးေဆာင္ထားသည့္ ေရႊထည္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေၾကာင္းမွ သယ္ယူကာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္

ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ ေပးေဆာင္ထားသည့္ ေရႊထည္မ်ားကုိ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္းေၾကာင္းမွ သယ္ယူကာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ အထူးအစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အထူးအစည္းအေ၀းသုိ႔ အသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေရႊေစ်းတည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစေရး စသည္တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။    

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္မွာ ႀကီးမားၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ မွ ခုနစ္ဘီလ်ံၾကား လုိအပ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္မွာ ႀကီးမားၿပီး ႏွစ္စဥ္ GDP တုိးတက္ႏႈန္း ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑အတြက္ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ မွ ခုနစ္ဘီလ်ံ အၾကား လုိအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ADB ဘဏ္ မွ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၁ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရာ၌ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒါ႐ုိက္တာ ဗင္ဖရက္ဗင္ကလုိင္က ေျပာၾကားသည္။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ၂၀၁၄-၂၁၅ ဘ႑ာႏွစ္က ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံ လ်ာထားေသာ္လည္း အမွန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ပမာဏမွာ ရွစ္ဘီလ်ံအထိ ရွိခဲ့

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာေလးဘီလ်ံ ရရွိရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ပမာဏမွာ ရွစ္ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း  ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ ရရွိရန္လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 

ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ကားမ်ား ျမ၀တီနယ္စပ္မွ တရား၀င္တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ေစ်းက်ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေအး

ျမဝတီနယ္စပ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ကားမ်ား တရားဝင္တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ Without ကားမ်ား ေစ်းေလ်ာ့က်ေနၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကားဝယ္ေရာင္း လုပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ Opencab ေခၚ တစ္ခန္းခဲြ Vego Hilux ကားေတြ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွာ အခြန္ေဆာင္တင္သြင္းလို႔ ရတဲ့အတြက္ အဝယ္လိုက္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလကထက္ ဘတ္တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ေစ်းတက္သြားပါတယ္။ ဂ်ပန္ Without ကား ေစ်းကြက္ေတာ့ ေအးေနပါတယ္” ဟု ကားေလာကအတြင္း ႏွံ႔စပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ခန္႔ ကုန္က်မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝအစုိးရတုိ႔မွ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ခန္႔ကုန္က်မည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ခုနစ္ႏွစ္တာၾကာမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ေရတုိ-ေရရွည္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ အိမ္ခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားမွ ပထမအဆင့္ ေရာင္းခ်မည့္ အခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စံုစမ္းသိရသည္။

အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ယခုႏွစ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑ အမ်ားစုသည္ အစုိးရ ေငြေၾကးအကူအညီ လုိအပ္ေန

အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ယခုႏွစ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး က႑အမ်ားစုသည္ အစုိးရအကူအညီ လုိအပ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝ န္ႀကီးဌာနႏွင့္ International Trade Center တုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပး က႑မ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ကာ ငါးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

AFTA ထူေထာင္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ရွိရာ ျမန္မာအပါအ၀င္ CLMV ေလးႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ မွသာ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္

အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈေဒသ (ASEAN Free Trade Area-AFTA) ထူေထာင္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္  ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ အေကာက္ခြန္ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကေနဒါႏုိင္ငံက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေထြေထြဦးစားေပး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (GPT) ကို ျပန္လည္ခံစားခြင့္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အေျခအေန ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၂၇၇၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၀၄၅ သန္း ရရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ တင္ပို႔မႈမွ ရေငြထက္ ေဒၚလာ ၁၁၈ သန္း ပုိမို

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၂၇၇၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၀၄၅ သန္း ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ တင္ပို႔မႈမွ ရေငြထက္ ေဒၚလာ ၁၁၈ သန္းေက်ာ္ ပုိမိုရရွိထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၀၄၅ သန္း ရရွိထားၿပီး တင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ အတိအက်မွာ ၁၂၇၇၉၀၀ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ တင္ပုိ႔မႈမွာမူ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃၄၁၂၀၀ တန္ တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၂၇ သန္း ရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိ္င္ငံျခားကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈထက္ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံေက်ာ္ ပိုမို

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈထက္ ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈ ပုိမိုျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ ၁၁၄၃၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈအတြက္ ေဒၚလာ ၁၆၃၃၅ သန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Pages