<

အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္ဆက္လက္ တင္ပို႔ေန

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔ေနသည္ကို ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္တန္႔ေနေသာ္လည္း စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္ဆက္လက္တင္ပို႔မႈ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ တင္ပို႔သည့္ဆန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိသည့္ ဧည့္မထ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆန္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ အားေကာင္းလာခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ႏွစ္ခုလံုးမွ တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ ဆန္တင္ပို႔မႈ မရွိေသာ္လည္း စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ပိုမိုတင္ပုိ႔လာရေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ  ၀ ဒသမ ၃၉၄ သန္းဖိုး ဆန္တန္ခ်ိန္  ၁၂၂၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ရေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ဆန္ ၁၅၅၈ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၅၂၅ သန္း ရရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုစစ္ေတြက ဆန္ေတြကို ဆက္လက္တင္ပုိ႔ ေနပါတယ္။ MV သေဘၤာေတြကို သံုးၿပီးပို႔ပါတယ္။ ေမာင္ေတာက အခုကုန္သြယ္မႈ ရပ္ေနေတာ့ စစ္ေတြကပဲ ရာသီဥတု အေျခအေနၾကည့္ၿပီး ဆက္လက္ပို႔ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တစ္ခုတည္းကပဲ ပို႔ေနရေတာ့ ကုန္သြယ္မႈကေတာ့ ဒီဘက္ပိုမ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေမာင္ေတာက ရပ္ထားရလို႔ ကုန္သြယ္မႈ မထိခိုက္ဘူး။ စစ္ေတြက သြားေနတယ္” ဟု ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ လ်ာထားခ်က္မွာ ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၂၀၀ သန္း၊ သြင္းကုန္ ၀ ဒသမ ၁၀၀ သန္း၊ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ လ်ာထားခ်က္ ၀ ဒသမ ၃၀၀ သန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမွာ ပို႔ကုန္ ၁ ဒသမ ၀၂၅ သန္း၊ သြင္း ကုန္ ၀ ဒသမ ၀၂၆  သန္း၊ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ၁ စသမ ၀၅၁ သန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လ်ာထားခ်က္အေပၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၅၀ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႕ျပင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း လ်ာထားခ်က္တြင္ ပို႔ကုန္ ၀ ဒသမ ၂၀၀ သန္း၊ သြင္းကုန္ ၀ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ စုစုေပါင္းကုန္ သြယ္မႈ ၀ ဒသမ ၂၅၀ သန္းျဖစ္ၿပီး အမွန္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္အထိ ပို႔ကုန္ ၀ ဒသမ ၉၀၉ သန္း၊ သြင္းကုန္ ၀ ဒသမ ၀၀၁ သန္း၊ ကုန္သြယ္ မႈစုစုေပါင္းပမာဏ ၀ ဒသမ ၉၁၀ သန္း ထိ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ေတြနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ေရခ်ိဳငါး (ငါးျမစ္ခ်င္း) ခ်င္း၊ ဧည့္မထ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္၊ ဆီးယို စသည္တို႔ကို တင္ပို႔ေနေၾကာင္းႏွင့္ သြင္းကုန္ပိုင္းတြင္ တီရွပ္၊ ဒန္ေရတေကာင္း၊ ပလတ္စတစ္ေရတိုင္ကီ၊ လူသားဆံပင္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသံုးတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾသ ဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စတင္ကာ  ရပ္ဆိုင္းေနခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ လက္ရွိ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း စစ္ေတြနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္းေနသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ား လက္ထဲတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ကုန္ ခ်င္းစိမ္း၊ ဆန္ႏွင့္ ငါးေျခာက္တို႔ က်န္ေနခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရး အေျခအေနေကာင္းလွ်င္ ျပန္လည္ကုန္သြယ္ခြင့္ရရွိေရး ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ပထမအပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။

 

September 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.