<

နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္ ၾကြက္ႏွိမ္နင္းေရးျပဳလုပ္

[ezcol_1fifth]One Fifth Column[/ezcol_1fifth] [ezcol_3fifth]နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ၾကြက္ႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္အသစ္ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ရွိၿပီး အဲ့ဒီစီမံခ်က္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၂ သန္း သံုးစြဲကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။[/ezcol_3fifth] [ezcol_1fifth_end]One Fifth Column[/ezcol_1fifth_end]

July 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.