NCA ကို အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုေနသည့္အတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔လ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနသည္လည္းတစ္ဆုိ႔ေနဟု NCA ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆုိေနသည့္အတြက္ ၎ကုိဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔လ်က္ရွိေနၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနသည္လည္း တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ KNU က ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ယေန႔အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီး NCA ကိုလည္း အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆုိေနၾကပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ပိတ္ဆုိ႔လ်က္ရွိေနရာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနသည္လည္း တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္”  ဟု KNU က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူတုိင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို နားလည္ထားမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားမွာ မတူညီၾကေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းတြင္လည္း  တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု KNU ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူတုိင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသုံးခ်ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေခတ္၊ စနစ္မ်ား၏ ပုံသြင္းမႈသားေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တန္းတူေရးကုိ လက္ခံ ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရးကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု KNU က ၎၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏ ျပႆနာအရင္းအျမစ္သည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖရွာလာခဲ့ၾက ရာမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္ဟု KNU ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ယခု NCA စာခ်ဳပ္သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လမ္းစတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္” ဟု KNU က သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

KNU အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ KNU က ခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးစားေနသည္ဟု KNU က ၎၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္း အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ တစ္ ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

အာဏာရပါတီ အေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူသုိ႔တင္ျပရာတြင္ ႐ုိးသားရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေဟာေျပာ

ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာေနစဥ္ (Photo: U Than Htay Page)

အာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူသုိ႔ တင္ျပရာတြင္ ႐ုိးသားရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ရာ၌ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ ပါတီအသီးသီးက စည္း႐ုံးေဟာေျပာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အာဏာရပါတီက ေျပာသြားသည့္အထဲတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲတာကာလအတြင္း အလုပ္မ်ားမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တံတားဘယ္ႏွစင္း၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္း ဘယ္ႏွခုစသည္တုိ႔ကုိ ႐ုိးသားစြာ ျပည္သူလူထုအား တင္ျပဖုိ႔ လုိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား တစ္ေယာက္ တစ္မ်ဳိးေျပာေနၾကၿပီး လူမ်ားကလည္း အကုန္လုံးနားေထာင္မိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊  တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး ေျပာေနၾကသျဖင့္ ကုိယ့္ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ပုံစံျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာက မေျပာနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒက အားလုံးကုိ ေျပာဆုိခြင့္ေပးထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုိးသားဖုိ႔ လုိတယ္။ ဆုိပါစုိ႔ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတားႀကီးေခ်ာင္းဆုံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေပးခဲ့တဲ့နာမည္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆာက္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ၿပီး သြားဖြင့္တယ္။ တံတားနာမည္ေျပာင္းပစ္လုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ၀န္ခံရမယ္ေလ။ ဒီတံတားႀကီးက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစုိးရ ေဆာက္ေပးခဲ့တာ။ မေန႔တစ္ေန႔က ရန္ကုန္မွာ ဒလျမစ္ကူးတံတားဖြင့္တယ္။ ဘယ္တုန္း ကစၿပီးေတာ့ ပႏၷက္႐ုိက္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိေတာ့ ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံလုိတယ္။ ဒီေန႔ေျပာေျပာေနတဲ့ ေပ ၈၀ တံတားႀကီးက ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္ဟာက ဘယ္ေလာက္။ ေက်ာင္းက ဘယ္ေလာက္ဆုိတဲ့အထဲမွာ ယခင္အစုိးရက မည္မွ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒါေတြလည္း ႐ုိးသားစြာ၀န္ခံဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလုိ႐ုိး႐ုိး သားသားမေျပာလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္ေျပာရတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေ၀ဖန္တယ္။ တုိက္ခုိက္တယ္။ အပုပ္ခ်တယ္ ဒီလုိျဖစ္တယ္။ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလုိဆုိရင္ ေဘာလုံးပြဲစကားနဲ႔ေျပာရင္ Fair Play မဟုတ္ဘူး။ တန္းတူရည္တူမရွိဘူး။ ကုိယ္ပဲေျပာမယ္။ ကုိယ့္လုပ္တာလုိ႔ေျပာမယ္။ က်န္ တဲ့ဟာေတြ မွိန္ထားမယ္။ မဟုတ္တာေတြက်ေတာ့ အရင္လူေတြေၾကာင့္ မဟုတ္တာ အကုန္အရင္လူေတြပဲ ထုိးခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါတရားမွ်တမႈမရွိဘူး။ ဒီလုိဆုိရင္ ဒါကုိေတာ့ ျပန္လည္ေခ်ပခြင့္၊ ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္”  ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္မေျပာလုိေသာ္လည္း လူထုအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္၍မရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ယခင္အစုိးရဖ်က္သြားျခင္း၊ ခုိးသြားျခင္းစသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း၊ အဆုိပါခုိးသြားသည္ဟု ၎တို႔ေျပာဆုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔တြင္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ မခုိးဘူးဟု ေျပာေနေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမတတ္၍ တုိင္းျပည္ဘ႑ာဆုံး႐ႈံးပါက ပုိဆုိးေၾကာင္းကုိ နားလည္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေတာ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကာလ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားရင္ နံပါတ္တစ္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းလုိ႔ ရပါမယ္” ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေန႔စဥ္အမွ် ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဆန္တစ္ျပည္ေစ်း၊ ဆီတစ္ဆယ္သားေစ်း၊ ၾကက္သြန္တစ္ပိႆာေစ်းမ်ားကုိ လက္ရွိ အေျခအေနထက္ ပုိေကာင္းသည့္ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပး၍ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိ က်ဆင္းေနသည့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ခလစာကိစၥမ်ားကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအစုိးရ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ျပခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔စြမ္းရည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္ရွိတြင္ မိမိတို႔ထံတြင္ စုစည္းမပ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔အားလုံး သိၾကပါလိမ့္မယ္။ လူေတြက ႏုိင္ငံျခားသားကုိ အရမ္းအထင္ႀကီးတယ္။ ကုိယ္က အဂၤလိပ္ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့တာကုိး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္တယ္။ လူရာ၀င္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒီလို ေျပာၿပီးေတာ့ ေနာက္က ဘာေကာင္ႀကီးပဲ ပါလာလာ။ ဟုိႏုိင္ငံမွာ သူ႔ဘာသာသူ ကတ္ထူစကၠဴပုံးထဲပဲ၀င္အိပ္ေနေန ျမန္မာျပည္ ေရာက္လာရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားႀကီးပဲ။ အဲဒါကုိ ႏုိင္ငံတကာလုိ႔ လက္ညႇိဳးထုိးၿပီးေတာ့  စီမံခန္႔ခြဲေပးရင္ အရမ္းအထင္ႀကီးတယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡေပးေနတာ အဲဒီႏုိင္ငံတကာဆုိတဲ့ စကားလုံးပဲ။  ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အရွင္းဆုံး ကြၽန္ေတာ္ကတိေပးပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျပည္သူက ျပန္ၿပီးေတာ့တာ၀န္ေပးလုိ႔ရွိရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာကုိ ျဖဳန္းေနတဲ့ အၾကံသာေပးၿပီးေတာ့ အေျဖမထြက္ဘဲနဲ႔ အ႐ႈပ္ထဲကုိ တျဖည္းျဖည္းနစ္ ၀င္သြားသည့္  အဲဒီႏုိင္ငံတကာဆုိတဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပန္သုံးသပ္ပါ့မယ္” ဟု ဦးသန္းေဌးက ဆိုသည္။

ထုိ႔အတူ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လုိ႔ရသည့္ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ဘဲ မ်က္ႏွာၾကည့္၍ ေျပာႏုိင္ဆုိႏုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီကုိ အာမခံေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈအား ဟန္ခ်က္မပ်က္ေစရေၾကာင္း၊  ဘာသာေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေရာေထြးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပးထားခ်က္ျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဟန္ခ်က္ပ်က္မည့္အေနအထားျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔အေျခအေနမ်ား ယခင္အတိုင္း ဟန္ခ်က္မပ်က္ေအာင္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒အျဖစ္ ရဲေဘာ္သံခဲအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠ႒ အျဖစ္ ရဲေဘာ္သံခဲအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ိုင္ရွိ ABSDF ၏ ေဒါင္းတမန္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ABSDF ညီလာခံတြင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ABSDF ေကာ္မတီသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ရဲေဘာ္သံခဲ၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲေဘာ္ဆန္နီ၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္ ရဲေဘာ္ျမင့္ဦး (ခ) ျမင့္ဟိန္း၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) အျဖစ္ ရဲေဘာ္ရဲထြတ္ (ခ) လွေဌး၊ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အျဖစ္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ကုိ၊ ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္ (ခ)မေလးလုံ၊ ရဲေဘာ္မင္းေဇာ္တုိ႔အပါအ၀င္  ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ၂၅ ဦး ပါ၀င္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕  ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကီးျပင္းလာရတ့ဲဘ၀ကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနည္းတူ ေတာ္လွန္ ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ရင္း ႐ုန္းကန္ခ့ဲရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ လူထုက လိုခ်င္တ့ဲျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထြန္းကားေရးတို႔ဆိုတာ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာၿပီးေတာ့မွ တိုင္းျပည္အတြက္ အေျဖထုတ္ရမယ့္ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ လူထုခံစားေနရေသာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းျပည္မွာလက္ေတြ႕က်တ့ဲ လူထုအ ေထြေထြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲ စစ္ပြဲေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြကို အျမန္ဆံုး အေျဖရွာေပးဖို႔ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အားလံုးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္  ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကေနတစ္ဆင့္ ေကာင္းမြန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရး ရလဒ္ေတြ အေျဖရွာေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါ တယ္” ဟု ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာၾကားသည္။

ABSDF အဖြဲ႕သည္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ယခင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သည္ ၀င္ခ်င္သလုိ ၀င္၊ ထြက္ခ်င္သလုိ ထြက္ သာလာယံဇရပ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုံးသပ္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သည္  ၀င္ခ်င္သလို ၀င္၊ ထြက္ခ်င္သလိုထြက္ သာလာယံဇရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခိုး၀င္လာသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ ခိုး၀င္လာသူ မ်ားလာရျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္တာေတြ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုး၀င္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို မေန႔က ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးကိုလည္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေမာင္ေတာမွာက နတ္ျမစ္ထဲမွာလည္း Navy ေတြရွိတယ္။ ကမ္းေျခမွာလည္း လံုျခံဳေရးလည္းရွိတယ္။ ဘယ္လိုခိုး၀င္လို႔ရမလဲ။ အခုက တရား၀င္ သြားလာေနသလို ၀င္ခ်င္သလို၀င္၊ ထြက္ခ်င္သလိုထြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ဟာ သာလာယံဇရပ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလိုျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိလို႔ ျဖစ္ရတာ” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာေဒသ၏ လံုၿခံဳေရးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လံုျခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ထားေပးဖို႔။ အဲဒီလံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တရား၀င္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ္လည္း ခိုး၀င္လာသူ အမ်ားအျပားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလာပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားၾကသည္။

တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားၾကသူမ်ားအနက္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး UEHRD လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ တရား၀င္ ျပန္လည္လက္ခံခဲ့သူ စုစုေပါင္း ၁၇၁ ဦးသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတာင္ၿပိဳလက္ခံေရး စခန္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူ ငါးဦး၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ခိုး၀င္လာသျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ၆၂ ဦး၊ ဇြန္အတြင္းက ရေသ့ေတာင္ ကမ္းေျခသို႔ စက္ေလွပ်က္ၿပီး ေရာက္ရွိလာသူ ၉၂ ဦး ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္က ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူ ေျခာက္ဦး၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္ခံေရးစခန္းမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူ ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၇၁ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ တရား၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျပန္၀င္လာသူမွာ ၁၇ ဦးသာရွိၿပီး အျခား၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

စီေရာ္နယ္လ္ဒို၏ တစ္ႏွစ္လစာက ဖရိုဆီႏိုနီအသင္းတစ္သင္းလံုး၏ တစ္ႏွစ္လစာထက္ (၃)ဆနီးပါးပိုမ်ားေန

Photo: Getty Images

ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းတိုက္စစ္မွဴး စီေရာ္နယ္လ္ဒို၏ တစ္ႏွစ္လစာမွာ ဖရိုဆီႏိုနီအသင္း တစ္သင္းလံုး၏ တစ္ႏွစ္လစာထက္ (၃)ဆနီးပါးပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရသည္။

စီးရီးေအ ပဲြစဥ္ (၅)၏ ပဲြစဥ္တစ္ပဲြျဖစ္သည့္ ဖရိုဆီႏိုနီႏွင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ပဲြကို စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕အတြင္း ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းသို႔ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းမွ ယူရိုသန္း (၁၀၀) ျဖင့္ေရာက္ရွိလာသည့္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုသည္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လစာ ယူရို (၃၁)သန္းအထိရရွိေနသည္။

ဖရိုဆီႏိုနီအသင္းတစ္သင္းလံုး၏ တစ္ႏွစ္လစာမွာ ယူရို (၁၁)သန္းသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီေရာ္နယ္လ္ဒို၏ လစာမွာ ဖရိုဆီႏိုနီအသင္းတစ္သင္းလံုး၏ လစာထက္ (၃)ဆနီးပါး ပုိမ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဖရိုဆီႏိုနီအသင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လစာအမ်ားဆံုး ရရွိေနသည့္ ကစားသမားမွာ အာဆင္နယ္အသင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ေကာ္စတာရီကာတိုက္စစ္မွဴး ဂ်ဳိယဲလ္ကမ္းဘဲလ္ျဖစ္ၿပီး ယူရို (၈၅၀၀၀၀) ျဖစ္သည္။

စီေရာ္နယ္လ္ဒို၏ တစ္ပတ္လစာမွာမူ ယူရို (၆၄၆၀၀၀) ျဖစ္သည္။ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုသည္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္း၏ စီးရီးေအအဖြင့္ပဲြစဥ္ (၃)ပြဲတြင္ ဂိုးရရန္ရုန္းကန္ခဲ့ရေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဆာဆူအိုလိုႏွင့္ပြဲစဥ္တြင္မူ အသင္းအတြက္ (၂) ဂိုးသြင္းယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

စီးရီးေအတြင္ စီေရာ္နယ္လ္ဒိုသည္ အသင္းေပါင္း (၁၀)သင္းထက္ တစ္ႏွစ္လစာ ပိုမိုရရွိေနသူျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းမ်ားႏွင့္ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ တကၠသုိလ္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိေနသည့္ ရွမ္းနီတုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားသုံးဦး ဓားျဖင့္အထုိးခံရၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး စုိးရိမ္ရ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနၾကသည့္ ရွမ္းနီတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားသုံးဦး ဓားထိုးခံရၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦး စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအနီးရွိ အမိ်ဳးသမီး ေဘာ္ဒါေဆာင္ေရွ႕တြင္ အဆိုပါ ဓားထိုးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂစ္တာတီးေနခ်ိန္တြင္ အမည္မသိ လူတစ္ဦးက ဓားျဖင့္ထိုးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဓားထိုးခံရတာက သုံးေယာက္ပါ။ သုံးေယာက္စလုံးက ရွမ္းနီတိုင္းရင္းသားေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ တစ္ေယာက္ကေတာ့ စိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ ခြဲစိတ္ခန္းထဲကို ပို႔လိုက္ပါၿပီ။ က်န္တဲ့ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ မစိုးရိမ္ရပါဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ အျပင္မွာပဲ ေဆးကုသေနတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုတာ ႏွစ္ဘာသာေတာင္ ၿပီးေနၿပီ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း အနီးနားမွာ အမ်ဳိးသမီး ေဘာ္ဒါေဆာင္ တစ္ခုရွိတယ္။ ဓားထိုးခံရတဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြက အေဆာင္ေရွ႕မွာ ဂစ္တာထိုင္တီး ေနတာတဲ့။ ေက်ာင္းသားေတြက အမ်ဳိးသမီး အေဆာင္ေရွ႕မွာ စုၿပီးေတာ့ ဂစ္တာတီးတာလို႔ေျပာတယ္။ ဂစ္တာတီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမည္မသိလူတစ္ဦးက ဂစ္တာတီးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲကို ၀င္လာၿပီး ဓားနဲ႔ရမ္းတာေတြ လုပ္တယ္ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဓားနဲ႔လည္း ထိုးသြားတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚနန္းေမႊးေမႊးခင္၏ PSO ျဖစ္သူ ကိုစိုင္းအုန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဓားထိုးခံရသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သုံးဦးသည္ ဆန္းေသာ္ (စတုတၳႏွစ္ ဓာတုေဗဒ၊ မုံရြာတကၠသိုလ္)၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္းဖဖာေက်းရြာ၊ ေအာင္ျမင့္ဗိုလ္ (ဒုတိယႏွစ္ ပထ၀ီ၊ မုံရြာတကၠသိုလ္)၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္းဖဖာေက်းရြာ၊ ေနထူးေအာင္ (တတိယႏွစ္ ဘူမိေဗဒ၊ မုံရြာတကၠသိုလ္) ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ကသာေက်းရြာတို႔ သုံးဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္းေသာ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင့္ဗိုလ္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ဓားဒဏ္ရာ အနည္းငယ္စီ ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေၾကာင္း၊ ေနထူးေအာင္သည္ ညာဘက္ရင္ေအာက္၊ ဘယ္ဘက္ရင္ေအာက္ စသည့္ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဓားထိုးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎မွာ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရဲစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယခုႏွစ္ ရွစ္လအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၇၉ ဦး အေရးယူခံရ

ရဲစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ယခုႏွစ္ ရွစ္လအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၇၉ ဦးအား အေရးယူခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈ၊ တရားခံညႇဥ္းပန္းမႈ၊ တရားခံေျပးမႈ၊ တာ၀န္ေပ့ါေလ်ာ့ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္ပ်က္မႈ၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈ၊ ရဲေျပးမႈႏွင့္ အျခားအမႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ရဲစည္းကမ္း ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူထံမွ သိရသည္။

“အေရးယူခံထားရတဲ့ ရဲအရာရွိေတြကေတာ့ ဒုရဲအုပ္အဆင့္ကေန ရဲမွဴးအဆင့္ထိပါ ပါတယ္။ အျခားအဆင့္ေတြကေတာ့ ရဲတပ္သားကေန တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္ထိပါပါတယ္။ တိုင္ၾကားလာမႈ မွန္ကန္လို႔ အေရးယူတာ၊ စိစစ္ေတြ႕ရွိလို႔ အေရးယူတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္ေပၚေပါက္လို႔ အေရးယူခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြရွိသလို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးႀကီးထြန္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ ရရွိသည့္ စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ အမႈေပါင္း ၁၃၆ မႈ၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အရာရွိ ၆၉ ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁၀ ဦးအား ရဲစည္းကမ္းအရ အေရးယူခဲ့သည္။

“ရဲစည္းကမ္း ဥပေဒအရ မွတ္တမ္း၀င္ သတိေပးတာ၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်တာ၊ တပ္ဖြဲ႕ကေနထုတ္တာ၊ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္တာေတြ အျပစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အခုျဖစ္စဥ္ေတြမွာလည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ထားပါတယ္” ဟု ဒုရဲမွဴးႀကီး ထြန္းေရႊက ဆုိသည္။

ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ေျခာက္ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ တရားခံ ညႇဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ငါးဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ တရားခံေျပးမႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ သုံးဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေလးဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ရဲအရာ ရွိ ၄၀၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္ပ်က္မႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ တစ္ဦး၊ အျခား အဆင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၂ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ ရဲေျပးမႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိႏွစ္ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၆ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း၊ အျခားအမႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲအရာရွိ ၁၀ ဦး၊ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၄ ဦးကို အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈ၊ တရားခံညႇဥ္းပန္းမႈ၊ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ပ်က္မႈတို႕ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အေရးယူခံရမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ကာလတူထက္ ယခုႏွစ္တြင္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး တရားခံေျပးမႈ၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈ၊ ရဲေျပးမႈႏွင့္ အျခားအမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခံရမႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

အီရန္စစ္ေရးျပပြဲသို႔ ေသနတ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ လူ ၂၄ ဦးေသဆံုး၊ အစိုးရက အေမရိကန္ မဟာမိတ္အား အျပစ္တင္

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အီရန္ေတာင္ပုိင္း အာဗစ္ၿမိဳ႕၌ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာတြင္ အကာအကြယ္ယူေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အီရန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က စစ္ေရးျပခ်ီတက္ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္စဥ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူ ၂၄ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ပြားသည့္ ထိုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီရန္အစိုးရက ေဒသတြင္းမွ အေမရိကန္မဟာမိတ္အေပၚ အျပစ္တင္ထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈဟု နာမည္တပ္ထားသည့္ ထိုျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိေၾကာင္း မည္သူကမွ် မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ဒဏ္ရာရသြားသူ ၅၄ ဦးထက္မနည္း ရွိခဲ့သည္။

ယခုပစ္ခတ္မႈသည္ ခူဇီစတန္ျပည္နယ္ထဲရွိ အာဗစ္ၿမိဳ႕ထဲ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အီရတ္ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ခူဇီစတန္ျပည္နယ္ထဲတြင္ အာရပ္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ၾကၿပီး ယခင္က ယင္း ျပည္နယ္ထဲ၌ ခြဲထြက္ေရး အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

အာဗစ္ၿမိဳ႕ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္းမွ အေမရိကန္မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု အီရန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မိုဟာမက္ဂ်ာဗက္ဇာရစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္တစ္ခုကေန လူစုေဆာင္း၊ လက္နက္တပ္ဆင္၊ ေလ့က်င့္၊ ေငြေပးေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက အာဗစ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတိုက္ခိုက္မႈေတြမွာ ေဒသတြင္းက အၾကမ္းဖက္သမား ေထာက္ပံ့သူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဆရာ အေမရိကန္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ အီရန္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္” ဟု ဇာရစ္က Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူမ်ားတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးႏွင့္အတူ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္ရွစ္ဦးမွ ကိုးဦးအထိ ပါ၀င္သည္ဟုသိရၿပီး ေသဆံုးသူဦးေရ ထပ္မံတိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉၈၀-၈၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲႀကီး စတင္ခဲ့ခ်ိန္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားျပဳလုပ္စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စစ္ေသြးၾကြ ေလးဦးက လာေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္သူႏွစ္ဦးမွာ ေသဆံုးၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရတိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ အီရန္စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ ႐ုပ္ဖ်က္လာၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေသနတ္သမားမ်ားသည္ စစ္ေရးျပပြဲအား ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို မတိုက္ခိုက္ႏိုင္မီမွာပင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၎တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဆာ္ဒီကို လက္ညႇဳိးထိုး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဇာရစ္သည္ ပစ္ခတ္မႈအတြက္ မည္သည့္ေဒသတြင္းအစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိဟု မေျပာခဲ့ေသာ္လည္းအီရန္ ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ဖဲြ႕က တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ ေဆာ္ဒီမွ ေထာက္ပံ့သူ မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အီရန္သည္ အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္ကာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္ကို ကာကြယ္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟုလည္း ထုိအေစာင့္တပ္မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခုတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္တီဟီရန္၌ အဓိကႏွစ္ပတ္လည္စစ္ေရး ျပတစ္ခုကို က်င္းပေနခဲ့ၿပီး ယင္းပြဲသို႔အီရန္ သမၼတဟက္ဆန္႐ိုဟာနီႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ခူဇီစတန္ျပည္နယ္သည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ စစ္ပြဲကာလအတြင္းက အဓိက စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အာဗစ္စစ္ေရးျပပြဲကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ သေကၤတ တန္ဖိုးရွိေနသည္။

မန္ယူအသင္း၏ပဲြစဥ္ကုိ ဂႏၳ၀င္နည္းျပႀကီး ဖာဂူဆန္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈမည္

Photo: Man Utd via Getty Images

မန္ယူအသင္း၏ ဂႏၳ၀င္နည္းျပႀကီး ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္သည္ ဦးေႏွာက္ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ယေန႔ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၈း၃၀)နာရီတြင္ ကစားမည့္ မန္ယူႏွင့္ ၀ုလ္ဗ္ပဲြကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ (၇၆)ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးယုိစိမ့္မႈေၾကာင့္ ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဖာဂူဆန္သည္ ျပန္လည္က်န္းမာလာရန္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူျမင္ကြင္းသုိ႔ ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔ည ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၈း၃၀)နာရီတြင္ ကစားမည့္ မန္ယူႏွင့္ ၀ုလ္ဗ္တုိ႔ကုိ ပရီးမီးယားလိဂ္ပဲြစဥ္ကုိ ၾကည့္႐ႈရန္
အုိးလ္ထရက္ဖုိ႔ဒ္ကြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo: Man Utd via Getty Images

ဖာဂူဆန္က “အခုလုိ ျပန္လည္က်န္းမာလာတာ အရမ္းကုိ ေကာင္းပါတယ္။ ေနမေကာင္းျဖစ္တဲ့ ကာလက အရမ္း ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာႏုိင္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးကအေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေၾကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလက မန္ယူနဲ႔ အာဆင္နယ္ပဲြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ဆုံး ၾကည့္ခဲ့ရတာဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာသြားၿပီေပါ့။ အခုေတာ့ မန္ယူအသင္းရဲ႕ ပဲြစဥ္ကုိၾကည့္႐ႈဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီေန႔ပဲြစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသင္း အႏိုင္ရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

စေကာ့တလန္လူမ်ဳိးနည္းျပ ဖာဂူဆန္သည္ မန္ယူအသင္းကုိ (၂၆)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကုိင္တြယ္ခဲ့ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ (၂)ႀကိမ္၊ ပရီးမီးယားလိဂ္ (၁၃)ႀကိမ္ အပါအ၀င္ ဆုဖလားမ်ားစြာ ရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

 

 

 

အင္း၀ရွိ ​​ဒု႒၀တီျမစ္ ကမ္းပါးၿပိဳကာကြယ္ေရး ေက်ာက္စီကမ္​းထိန္​းလုပ္​ငန္​းမွာ လပိုင္​းအတြင္​း ပ်က္​စီးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္​့အတြက္​ လုပ္​ကိုင္​သည္​့ ကုမၸဏီအား တင္​ဒါစည္​းကမ္​းအရ အ​ေရးယူသြားမည္​

ဒု႒၀တီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳ ကာကြယ္ေရး ေက်ာက္စီေရထိန္းတမံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္​ပံု​ေငြျဖင္​့ ​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့သည္​့ တံတားဦ ၿမိဳ႕နယ္ အင္​း၀ေရွး​ေဟာင္​း နယ္​ေျမ​ေစ်းခ်ဳိရပ္ကြက္အနီး ဒု႒၀တီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳ ကာကြယ္ေရး ေက်ာက္စီေရထိန္းတမံ တည္ေဆာက္ေရး​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့သည္​့ ကုမၸဏီအား တင္ဒါစည္းကမ္းအရ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္​။

ကမ္းထိန္​းတည္​​ေဆာက္​ခဲ့ရာတြင္​ လုပ္​ကိုင္​ခြင္​့ရခဲ့သည္​့ ​ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျမစ္ေရတက္လာ​ေသာ​ေၾကာင္​့ လုပ္​ငန္​းရာႏႈန္​းျပည္​့ ၿပီးစီးျခင္​းမရွိဘဲ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ၿပီးစီး၍ ေက်ာက္စီတမံ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္​းျဖစ္ကာ လက္​ရွိတြင္​ ဌာနမွ သြား​ေရာက္​စစ္​​ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္​ခဲ့ၿပီး တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ ညႊန္​ၾကားခ်က္အျဖစ္​ အ​ေရးယူ​ ေဆာင္​ရြက္​ျခင္​းမ်ား ျပဳလုပ္​သြားမည္​ျဖစ္​ကာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုလည္​း ​ေရက်ခ်ိန္​တြင္​ ကုမၸဏီမွ ျပန္​လည္​တည္​​ေဆာက္​​ ေပးရမည္​ ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

“အေရးယူဖို႔ တိုင္​းအစိုးရအဖြဲ႕က စ ထုတ္​ထားတယ္​။ ၿပီးေအာင္လုပ္မထားခဲ့ဘူး။ ေအာက္ေျခထိန္းေတြ ေကာင္းေကာင္းမၿပီးတဲ့အတြက္ ျဖစ္တာ။ ကုမၸဏီက လုပ္​ငန္​း ၈၀ ရာခိုင္​ႏႈန္​းၿပီးတယ္​​ ေျပာ​ေပမယ္​့ စစ္​​ေဆးခ်က္​အရ ၆၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္​ႏႈန္​းပဲ ၿပီးစီးတယ္​။ တင္​ဒါစည္​းကမ္​းအရ အ​ေရးယူဖို႔ကို ဌာနက ​ေဆာင္​ရြက္​သြားမယ္​။ တိုင္​းအစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္​ၾကားခ်က္​အရလည္​း လုပ္​ငန္​းရဲ႕ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဘဏ္​မွာ သြင္​းခိုင္​းထားတဲ့​ေငြကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က သိမ္​းမယ္​။ ၿပီးတင္​ဒါၿပိဳင္​တဲ့ အခါမွာလည္​း ကုမၸဏီကို ၁၅ မွတ္​​ေလ်ာ့မယ္​။ ပ်က္​စီးမႈကို​ေတာ့ တာ၀န္​ယူၿပီး ျပန္​​ေဆာက္​​ေပးရမယ္​” ဟု ​မႏၱ​ေလးတိုင္​းေဒသႀကီး ​ေရအရင္​းျမစ္​ႏွင္​့ ျမစ္​​ေခ်ာင္​းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္​ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိုင္​းဦးစီးမွဴးက ဆုိသည္​။

ယင္​း ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အလ်ား ေပ ၆၃၀ တြင္ သံျခင္းအေျချပဳ ေက်ာက္စီေရထိန္းတမံ ျပဳလုပ္ျခင္​းျဖစ္​ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၆၉ ခြင့္ျပဳခဲ့​ေၾကာင္​း လက္​ရွိတြင္​ လုပ္ငန္း၏ ၆၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၿပီးစီးခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္။

က်န္​သည္​့ ၃၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း ၁၅ ခုမွ တင္ဒါ ပိုလွ်ံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္​​ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည္​့ႏွစ္​ ကမ္​းၿပိဳကာကြယ္​ေရး တည္​​ေဆာက္​​ေရး လုပ္​ငန္​းမ်ားကို စဥ္​့ကူးၿမိဳ႕နယ္​ရွိ ဆီသည္​၊ ဟသၤာဖို၊ ရြာသာယာ၊ ဆင္​​ေသ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ဇီးျဖဴကုန္​း၊ ရြာတန္း ရွည္​၊ ပုဂံစု၊ ကုန္​းတန္​းႀကီး၊ တံတားဦး အင္း၀ ​ေဒသတြင္​ အိုးတုတၳန္​း၊ ​ေစ်းခ်ိဳ၊ ျမင္​းျခံၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ​ေလးအိမ္​တန္​းရြာ၊ ငါန္​းဇြန္​ၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ငါန္​းဇြန္​ႏွင္​့ ရကၡဒီပ၊​ ေညာင္​ဦးၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ​ေလာကနႏၵာဘုရား ကမ္​းၿပိဳကာကြယ္​​ေရးႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္​တြင္​ ဖရဲကြၽန္​းအ​ေရွ႕၊ ဖရဲ ကြၽန္း​အ​ေနာက္​ႏွင္​့ သပိတ္​တန္​းစသည္​့​ေနရာ မ်ားတြင္​​ ေရလမ္​း​ေၾကာင္​း​ေပၚ မူတည္​၍ တိုက္​႐ိုက္​ကာကြယ္​ ကမ္​းထိန္​းနံရံ တည္​​ေဆာက္​ျခင္​းမ်ားႏွင္​့ ​ေရလႊဲ၊ ​ေရကာ ​ေဆာင္​ရြက္​ျခင္​း လုပ္​ငန္​းမ်ားကို​ ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိၿပီး ​ေရလမ္​း​ေၾကာင္​းအရ အ​ေရးႀကီးကာ အဆင္​့ဆင္​့​ ေဆာင္​ရြက္​ရမည္​့​ ေနရာမ်ားကို ​ေရရင္​းျမစ္​ႏွင္​့ ျမစ္​​ေခ်ာင္​းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္​ယူ​ ေဆာက္​လုပ္​ျခင္​း ျဖစ္​​ေၾကာင္​း သိရသည္​။