ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္စိန္အား ေလးစားခ်စ္ခင္သူ ျပည္သူမ်ားက ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အား ႏိုင္ငံံတ၀ွမ္းမွ ေလးစားခ်စ္ခင္သူျပည္သူမ်ားက ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုသည့္ အခမ္းအနားကို မတ္လ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားကို ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳသူ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းက လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳသည့္ ျပည္သူမ်ားအား လိုက္လံႏုတ္ဆက္ျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ စကားေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္က ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိအသင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ အာဏလိုခ်င္၍ လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္ကို အဖြဲ႕၀င္မ်ား သံသယရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို ေလးစားသည့္ ျပည္သူ၏ဆႏၵကို အေလးထားသည့္ အမ်ိဳးဘာသာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ၀ိုင္း၀န္းေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအဖြဲ႕အစည္းဟာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာလိုခ်င္လို႔ လုပ္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါလည္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သံသယရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအဖြဲ႕ႀကီးဟာ ျပည္သူကို ေလးစားတဲ့ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားတဲ့ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို က်န္တဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးမယ့္ ျပည္သူ႔မဲဆႏၵရွင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

“အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ျပည္သူေတြ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာတဲ့အခါ ကူညီကယ္ဆယ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြ ဒါေတြအားလံုးကာ တာ၀န္သိတဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလုပ္ရမယ့္ တာ၀န္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္တိုင္းျပည္နဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ သာသနာကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့သူတိုင္း ကိုယ့္လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာ သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ တိုင္းျပည္ရဲဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမဆံုးရံႈဖို႔ တို႔ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြအရ တို႔လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားဖို႔ိုလိုပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမငွားခေၾကြးက်န္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမငွားခေၾကြးက်န္မ်ားရွိျခင္း ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အခ်ဳိ႕အား ခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မင္း၀င္းစိုးကုမၸဏီ၊ ေရႊ၀င္းေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဇလပ္ဖြင္႔ကုမၸဏီ သုံးခုအား သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ သစ္ပင္မ်ားကိုအျပည့္အ၀ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ပ်က္စီးခဲ႔ေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳစုမႈမရွိဘဲ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း၊ လုပ္ကြက္ပယ္ဖ်က္မ်ားမျပဳဘဲ ပယ္ဖ်က္စာရင္း မတင္ႏိုင္ျခင္းဟု ယင္းအစီရင္ခံတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊမိုးဟိန္းကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ ဧက ၈၀ သည္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူရန္၊ ေျမငွားခေၾကြးက်န္ႏွင့္ သစ္ပင္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အာမခံေငြမွ ခုႏွိမ္၍က်န္ေငြကို ကုမၸဏီသုိ႔ျပန္လည္ ထုတ္ေပးၿပီးမွ ပယ္ဖ်က္စာရင္းတင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စစ္ေဆးခ်ိန္အထိ ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊနီလွ ေရႊကုမၸဏီ၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေၾကြးက်န္ကို က်ပ္ ၂၆၁၅၅၀၀ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မရွိျခင္းကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာန ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံအား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင္႔သည္ ဟုစစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း၏ အစီရင္ခံစာက အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ခႏၲီးခ႐ိုင္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ေနသည့္ မႏၲေလးျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ၃၁၃၀ ဒသမ ၁၅ ဧကအနက္ ဧက၂၀၀ အတြက္သာ ေျမငွားခႏွင့္ အာမခံစေပၚကို ေပးေဆာင္ၿပီး က်န္ ၂၉၃၀ ဒသမ ၁၅ ဧကအတြက္ ေျခာက္ႏွစ္စာ ေျမငွားရမ္းခေၾကြးက်န္ သိန္းေပါင္း ၂၀၅၁ ဒသမ ၁၀၅၅၀ သိန္းက်ပ္ႏွင့္ စုစုေပါင္း ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ၃၁၃၀ ဒသမ ၁၅ ဧကအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေပးသြင္းခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းကမ္းစည္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ႔မႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင္႔ တရားစြဲဆိုရန္ အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံထိပ္သီးတြင္ ဘဂၤါလီအက်ပ္အတည္းအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖိအားေပး

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေနၾကေသာ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း(၀ဲ) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူး(ယာ) တို႔ကို မတ္ ၁၈ ရက္က ဆစ္ဒနီ၌ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတ္ ၁၈ ရက္က ဆစ္ဒနီတြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံထိပ္သီးတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖိအားမ်ားေပးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းက  ထိုအေရးကိစၥထဲသို႔ ၎တို႔အေနႏွင့္ ၾကားမ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္တစ္ခု ထြက္လာေစရန္ တြန္းအားမ်ားမေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေလးေပးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် သံုးရက္ၾကာ ထိပ္သီးအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အေရးကိစၥသည္ အဓိကေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္အတန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူးက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုအေရးကိစၥကို ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕၏ ယခုႏွစ္အလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ စိုးရိမ္ေနၾကေသာ္လည္း ရလဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာရန္ တြန္းအားမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ဒါဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြအားလံုးအတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစၥတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အာဆီယံအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး အေျဖတစ္ခုထြက္လာေအာင္ တြန္းအားမေပးႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု လီရွန္လြန္းက တန္ဘူးနံေဘးတြင္ရပ္ကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးက ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ အဆံုးသတ္ေစရန္ ဦးတည္သည့္ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈတစ္ခု ထြက္ေပၚလာေစရန္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူမ်ားကို ကူညီရန္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မတ္၂၀ ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီရွိ လို၀ီအင္စတီက်ဳ၌ မိန္႔ခြန္းမေျပာမီ မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးႏွင့္ ကန္ဘာရာ၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ မတ္ ၂၀ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ မီဒီယာႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို လက္ခံေျဖၾကားရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။

Ref ; AFP

တ႐ုတ္ပါလီမန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းကို ဒုတိယသက္တမ္းငါးႏွစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္

မတ္ ၁၈ ရက္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ လီခယ္က်င္း (ယာ) ႏွင့္ သမၼတရွီက်င္ပင္းတို႔ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည္ကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

တ႐ုတ္၏ လက္ညႇိဳးေထာင္ေခါင္းညိႇတ္ ပါလီမန္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းအား ဒုတိယငါးႏွစ္သက္တမ္းအား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ မတ္ ၁၈ ရက္က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ လီသည္ ၾသဇာႀကီးေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င္ပင္း၏ အရိပ္ေအာက္သို႔ ပိုမိုက်ေရာက္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္တမ္းတစ္ခုကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ လီသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၉၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲႏွစ္မဲျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

လီသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႀကီးကို ေန႔စဥ္မျပတ္ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ လီသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွီက်င္ပင္း၏ အာဏာကို ပိုမိုစုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္လာမႈ၊ ဂုဏ္ပုဒ္ရာထူးမ်ား ပိုမိုယူလာမႈ၊ အင္အားႀကီး မဟာမိတ္မ်ားကို အနားတြင္ ပိုမိုထားရွိလာမႈတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရသည္။

မတ္ ၁၇ ရက္က ရွီ၏ ျခစားမႈႏွိမ္နင္းေရး ဦးေဆာင္သူႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ဘက္ျဖစ္ေသာ ၀မ္က်ီရွန္သည္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံလိုက္ရျခင္းက အစိုးရ ေရးရာမ်ားတြင္ လီ၏ေက်ာ္ၾကားမႈဂုဏ္ သတင္းေလ်ာ့က်လာသည္ကို ျပသသည့္ ေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရွီက်င္ပင္းသည္ ၎၏ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလက္ေထာက္ျဖစ္ေသာ လ်ဴဟဲကို အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အက်ပ္အတည္းအား ေျဖရွင္းရန္ ေစခိုင္းခဲ့ၿပီး ယခုလ အေစာပိုင္းကပင္ ၀ါရွင္တန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

“လီဟာ လံုး၀ေဘးထြက္ေနလိုက္ရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူဟာ သာမည အေျခအေနတစ္ခုကို လက္ခံလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လီအေနနဲ႔ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအေပၚမွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလႊမ္းမိုးမႈဟာ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ရွီထံကေန ဦးစြာအသိအမွတ္ျပဳမႈကို လိုအပ္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ရွိ Williams ေကာလိပ္မွ တ႐ုတ္သမိုင္းကြၽမ္းက်င္သူ ဆမ္ကရိန္းက သံုးသပ္သြားခဲ့သည္။

လီသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို စတင္တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံမည္၊ ပုဂၢလိကက႑ကို ဦးစားေပးေသာ ေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ပိုမို ေနရာေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ႀကီးမားလွေသာ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ႀကီးထဲသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္ထဲသို႔၀င္လိုပါက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း၊ နည္းပညာ ေ၀ငွျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခံေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref ; AFP

ခိုးထားေသာေငြမ်ားအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္အား အင္ဂိုလာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

မတ္ ၁၇ ရက္က လူအန္ဒါၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သို၀ွက္ထားရွိေသာ ဓနဥစၥာမ်ားအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ အစီအစဥ္အား အင္ဂိုလာၿမိဳ႕ေတာ္ လူအန္ဒါတြင္ မတ္ ၁၇ ရက္၌ လူ ၁၀ ဦးခန္႔က ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ဆႏၵျပမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါးေသာ္လည္း လူအန္ဒါတြင္ ဆႏၵျပျခင္းသည္ မွတ္တမ္း၀င္မႈျဖစ္ၿပီး သေကၤတအရလည္း ႀကီးမားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည္။

ေရနံၾကြယ္၀ေသာ အင္ဂိုလာကို ယမန္ႏွစ္က ရာထူးမွ အနားယူသည္အထိ ၃၈ ႏွစ္ၾကာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္း ဟိုေဆးအက္ဒြါဒိုေဒါ့ဆန္းတို႔စ္ လက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆႏၵျပမႈသည္ စဥ္းစား၍ပင္ မရႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆန္းတို႔စ္အား ဆက္ခံသူ သမၼတဂ်ဳိအာေလာ္ရင္ကို၏ ပံုတူမ်ားကိုကိုင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားေသာ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ ထက္မ်ားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း အန္ဂိုလာသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ထားရွိပါက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည့္ဥပေဒကို အစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ယင္းဥပေဒကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ခိုး၀ွက္ထားေသာ ေငြမ်ား၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ ေလာ္ရင္ကိုက ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တရားမ၀င္ထားရွိထားေသာ ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ အန္ဂိုလာျပည္သူတို႔ကို တိုက္တြန္းထားၿပီး မေဆာင္ရြက္ပါက အေရးယူခံရမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ျခစားမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ မတရားခ်မ္းသာသူမ်ားကိုသာ အက်ဳိးရွိေစလိမ့္မည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ ၃၀ နီးပါးၾကာ အင္ဂိုလာျပည္တြင္း စစ္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ေရနံေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျခစားမႈမ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လြဲမွာမႈမ်ားေၾကာင့္ အန္ဂိုလာႏိုင္ငံထဲမွ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမဲြေတေနသည့္ လူအမ်ားစုၾကားမွာ ႀကီးမားလွသည့္ ကြာဟခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေနသည္။

Ref ; AFP

ဖရက္ဒ္၊ မာတီြဒီႏွင့္ ပါရီဆစ္ကို ေမာ္ရင္ဟို ပစ္မွတ္ထား

 

 

Photos: Daily Mail, Getty Images

 

မန္ယူအသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုသည္ လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ ျပန္လည္ေခၚယူမည့္ကစားသမားမ်ားအျဖစ္ ရွက္တာဒိုးနက္အသင္း၏ ဘရာဇီးလ္ကြင္းလယ္လူ ဖရက္ဒ္၊ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္း၏ ျပင္သစ္ကြင္းလယ္လူ မာတီြဒီ၊ အင္တာမီလန္အသင္း၏ ခ႐ိုေအးရွားကြင္းလယ္လူ ပါရီဆစ္တုိ႔ကို ပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္း Daily Mail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဖရက္ဒ္ကိုေခၚယူရန္ မန္ယူအသင္း၏ ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္ မန္စီးတီးအသင္းက ပစ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎တုိ႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေရွ႕ဆက္ဖြယ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ မန္ယူအသင္းမွာ ဖရက္ဒ္ကို အလြယ္တကူေခၚယူႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ၎အတြက္ ရွက္တာဒိုးနက္အသင္းက ေပါင္သန္း(၆၀)ခန္႔အလိုရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ မန္ယူအသင္းသည္ မာတီြဒီအတြက္ ေပါင္သန္း(၄၀)ခန္႔အသံုးျပဳရဖြယ္ရွိၿပီး ပါရီဆစ္အတြက္ ေပါင္(၅၅)သန္းခန္႔ အသံုးျပဳရဖြယ္ရွိသည္ဟု Daily Mail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပူတင္အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသည့္ ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ

မတ္ ၁၈ ရက္က ႐ုရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေမာ္စကိုရွိ မဲ႐ံုထဲမွ မဲေပးၿပီး ျပန္ထြက္လာေသာ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကို ကရင္မလင္၌ သမိုင္း၀င္ စတုတၳေျမာက္သက္တမ္းအား ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ႐ုရွားျပည္သူမ်ားသည္ မတ္ ၁၈ ရက္က မဲသြားေပးခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားသည္ ၿဗိတိန္၌ သူလွ်ဳိအဆိပ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အထီးက်န္ဆန္မႈ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ဇုန္ ၁၁ ခုရွိသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔လွေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ အေရွ႕ဖ်ားပိုင္း ေဒသ၌ မတ္ ၁၇ ရက္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀း၀၀ နာရီက မဲ႐ံုမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတိုက္အျခမ္းတြင္ရွိေသာ ႐ုရွားပိုင္ ကယ္လင္နီဂရက္နယ္ေျမ၌ မတ္ ၁၈ ရက္ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၀၀ နာရီတြင္ မဲ႐ံုမ်ားကို ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။

တရားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပူတင္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလက္ဇီနာဗာညီသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ ႐ုရွားႏိုင္ငံကို သမၼတအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူတင္၏ အုပ္စုိးမႈမွာ ၁၈ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပူတင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဖြယ္ရွိၿပီး ႐ုရွားအမ်ားအျပားသည္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ လာၾကမည္မဟုတ္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူတင္အတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကရင္မလင္သည္ ပူတင္၏ စတုတၳေျမာက္ သက္တမ္း၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ မဲေပးသူဦးေရ မ်ားျပားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ထိုင္းမႈိင္းကာ စိတ္၀င္စားစရာမရွိခဲ့ဘဲ ပူတင္သည္ ႐ုပ္သံမွထုတ္လႊင့္သည့္ စကားစစ္ထိုးမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူတင္သည္ ၎၏ အာဏာသက္တမ္းကို ၂၀၂၄ ခုႏွစ္အထိ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ေရးမွာ ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ပူတင္သည္ ယခုေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီကတည္းက ဂ်ဳိးဆက္စတာလင္ၿပီးလွ်င္ ႐ုရွား၏ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပူတင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပန္လည္အႏိုင္ရမႈကို အသံုးခ်ကာ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွား၏ အခန္းက႑အေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ႐ုရွားသည္ အင္အားႀကီးလက္နက္သစ္မ်ားကို ထုတ္ျပခဲ့ကာ ေသြးေခ်ာင္းစီး ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္လည္း အစိုးရကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

“အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒူးေထာက္ ေခါင္းငံု႔သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဆက္လက္ရပ္ေနႏိုင္တုန္းပါပဲ” ဟု အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက မဲမေပးမီတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ မတ္ ၁၈ ရက္သည္ ႐ုရွားက ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းထံမွ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူကရိန္းအစိုးရက လက္တံု႔ျပန္သည့္အေန ႏွင့္ ၎ႏိုင္ငံထဲမွ ႐ုရွားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ သံ႐ံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္မဲေပးခြင့္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္သာ ပူတင္သည္“ၾကံ့ခိုင္ေသာသမၼတ၊ ၾကံ့ခိုင္ေသာ႐ုရွား” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထူးပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲ႐ံုမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး ဆဲလ္ဖီ႐ိုက္ကူး ႏိုင္သူမ်ားကို ဆုေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးတစ္ခုကလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ “အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္သာ” ဟူ၍ လူစိတ္၀င္စားေစရန္ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မဲသြားမေပးပါက စာေမးပြဲတြင္ ျပႆနာရွိမည္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရမည္ဟူသည္အထိ သတိေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု လစ္ဘရယ္သတင္းစာ Novaya Gazeta တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ အစိုးရ႐ံုးမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မဲေပးရန္ ဖိအားမ်ားေပးေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသူဦးေရ ၆၃ မွ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

Ref ; AFP

လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ မန္ယူအသင္းကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ အဓိက ကစားသမား(၆)ဦးအထိ ေမာ္ရင္ဟို ေရာင္းခ်မည္

 

 

 

Photos: Daily Mail,Getty Images

 

မန္ယူအသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုသည္ လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ အသင္းကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး အဓိက ကစားသမား(၆)ဦးအထိ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Daily Mail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
မန္ယူအသင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က စပိန္ကလပ္ ဆီဗီလာအသင္းကို အိမ္ကြင္းအိုးလ္ထရက္ဖို႔ဒ္တြင္ (၁-၂)ဂိုးျဖင့္႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခဲ့ရရာ ယခုရာသီတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္စရာဖလားဟူ၍ FA ဖလားတစ္လံုးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

အသင္း၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ေမာ္ရင္ဟိုမွာ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ကစားသမားအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Daily Mail သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေမာ္ရင္ဟိုအေနျဖင့္ လက္ရွိပထမအသင္းမွ ကစားသမား(၆)ဦးအထိ ေရာင္းခ်သြားရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေမာ္ရင္ဟို ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ေနသည့္ က စားသမားမ်ားမွာ အဂၤလန္ေနာက္ခံလူ လုခ္ေရွာ၊ စေမာလင္း၊ အီတလီေနာက္ခံလူ ဒါမီယန္၊ နယ္သာလန္ေနာက္ခံလူ ေဒလီဘလင္း၊ စပိန္ကြင္း လယ္လူ မာတာႏွင့္ ျပင္သစ္ေတာင္ပံကစားသမား မာစီယဲလ္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေမာ္ရင္ဟိုုသည္ လက္ရွိမန္ယူကစားသမားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚလည္း စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိၿပီး မန္ယူအသင္းက ဘ႐ိုက္တန္အသင္းကို (၂-၀) ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ FA ဖလား ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္အၿပီး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းပြဲတြင္ လူကာကူ၊ မာ တစ္တုိ႔၏သြင္းဂိုးမ်ားျဖင့္ မန္ယူအသင္းက အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမာ္ရင္ဟိုသည္ သူ႔အသင္း၏ေျခစြမ္းအေပၚ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိၿပီး ပြဲအၿပီးတြင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

” ကြၽန္ေတာ္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနသလုိ၊ အဆင့္အတန္းမရွိ၊ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈမရွိဘဲ ကစားေနၾကပါတယ္” ဟု ေမာ္ရင္ဟိုက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာ္ရင္ဟိုသည္ ယင္းပြဲတြင္ ေနာက္ခံလူ လုခ္ေရွာကို ပထမပိုင္းအၿပီးတြင္ လူစားလဲခဲ့ၿပီး ပြဲအၿပီးတြင္ လုခ္ေရွာ၏စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေက်နပ္အားရမႈမရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လုခ္ေရွာအေနျဖင့္ တုိက္ စစ္ကို ထိေရာက္သည့္ပံ့ပိုးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုက ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ၎အား လူစားလဲရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ လုခ္ေရွာမွာ မန္ယူအသင္းႏွင့္ လမ္းခြဲရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

မန္ယူပရိသတ္အခ်ဳိ႕ကမူ ေမာ္ရင္ဟိုအေနျဖင့္ လုခ္ေရွာအေပၚ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ အသင္း၏ က်႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ လုခ္ေရွာကို တရားခံရွာေနေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြ ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ ျပဳလုပ္

 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြကုိ မတ္ ၁၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးပဲြတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တုိးျမင့္ရန္ ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိမိကေလးငယ္ အေစာ္ကားခံရသည့္အျပင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၏ စကားသံမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရခဲ့ရသူ၏ စကားသံမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနသူမ်ား၏ စကားသံမ်ား၊ တရားဥပေဒအရ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကေလးငယ္တုိင္း သိထားသင့္သည့္ ကဗ်ာမ်ား ရြက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။
 
ထုိ႔ျပင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ႀကီးေလးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပဳျခင္းႏွင့္ မွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အနုပညာရွင္မ်ား၊ ပရဟိတအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အျဖဴေရာင္အက်ီၤမ်ား၀တ္ဆင္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ ဖေယာင္းတုိင္မီးထြန္းကာ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

လီဗာပူးလ္အသင္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးရာသီတြင္ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူသည့္ကစားသမားအျဖစ္ ဆာလာ မွတ္တမ္း၀င္

 

Photos: AFP

 

လီဗာပူးလ္အသင္း၏ အီဂ်စ္တုိက္စစ္မွဴး ဆာလာသည္ လီဗာပူးလ္အသင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပထမဆံုး ကစားသည့္ရာသီ၌ ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူသည့္ကစားသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခင္က ယင္းစံခ်ိန္တင္ထားသူမွာ လီဗာပူးလ္တိုက္စစ္မွဴးေဟာင္း ဖာနန္ဒိုေတာရက္စ္ျဖစ္ၿပီး လီဗာပူးလ္အသင္းတြင္ သူ ပထမဆံုးကစားသည့္ ၂၀၀၇-၀၈ ေဘာလံုးရာသီက ၿပိဳင္ပြဲစံု(၃၃)ဂိုးသြင္းယူၿပီး ယင္းစံခ်ိန္တင္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆာလာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔က ကစားခဲ့ေသာ လီဗာပူးလ္(၅-၀)၀က္ဖို႔ဒ္ပြဲတြင္ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ တစ္ဦးတည္း(၄)ဂိုးအထိသြင္းယူခဲ့ၿပီး သူ၏ၿပိဳင္ပြဲစံုသြင္းဂိုးမွာ (၃၆)ဂိုးအထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပရီးမီးယားလိဂ္ရာသီၿပီးဆံုးရန္ (၂)လခန္႔အလိုတြင္ပင္ ဆာလာသည္ ေတာရက္စ္၏စံခ်ိန္ကို႐ိုက္ခ်ဳိးၿပီး ယင္းစံခ်ိန္သစ္ကို ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာရက္စ္ မွာ ယင္း(၃၃)ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ရန္ ၿပိဳင္ပြဲစံု(၄၆)ပြဲအထိကစားခဲ့ရၿပီး ဆာလာမွာ (၃၆)ဂိုးသြင္း ယူႏုိင္ရန္ ပြဲ(၄၀)သာ ကစားခဲ့ရသည္။

ဆာလာသည္ ပရီးမီးယားလိဂ္တြင္ (၂၈)ဂိုး၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္တြင္ (၇)ဂိုး၊ FA ဖလားတြင္ (၁)ဂိုးသြင္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆာလာအေနျဖင့္ ရာသီမကုန္ဆံုးမီ ေနာက္ထပ္(၁၂)ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ခဲ့ပါက လီဗာပူးလ္ အသင္း သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ရာသီအတြင္း ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူထားသည့္ ဂႏၴ၀င္တုိက္စစ္မွဴး အီယန္ရပ္ရွ္၏စံခ်ိန္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အီယန္ရပ္ရွ္သည္ ၁၉၈၃-၈၄ ေဘာလံုးရာသီက တစ္ရာသီအတြင္း ၿပိဳင္ပြဲစံု(၄၇)ဂိုးသြင္းယူကာ စံခ်ိန္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ တစ္ရာသီအတြင္း အမွတ္ေပး(ထိပ္တန္းလိဂ္)ဂိုးအမ်ားဆံုးသြင္းယူသည့္စံခ်ိန္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးရန္မူ ဆာလာမွာ (၅)ဂိုးသာလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အီယန္ရပ္ရွ္သည္ ၁၉၈၃ -၈၄ ေဘာလံုးရာသီ ပထမတန္းၿပိဳင္ပြဲ(ယခု ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ)၌ လိဂ္ဂိုး(၃၂)ဂိုး သြင္းယူကာ စံခ်ိန္တင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆာလာအေနျဖင့္ လက္က်န္ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္(၇)ပြဲ၌ (၅)ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ပါက ယင္းစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။