ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔မည္

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး)

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္သြားရန္လည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္ စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ UN-Habitat – United Nations Human Settlements Programme ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ စိစစ္မႈမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယာယီေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလကထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုပါ ျခဳံငုံပါ၀င္ေစမည့္ အစီအစဥ္အား UN-Habitat ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း လမ္းကြန္ရက္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၉၃ ဦး၏ အေျခအေန အျမန္ဆုံး သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေျခာက္ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္သံုးဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ထပ္မံေတာင္းခံသြားရန္ စသည္တုိ႔ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ နယ္ျခားေဒသ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အဆင္မေျပသျဖင့္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအား ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲခ်ဳပ္ အတူလိုက္ပါႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ကလည္း သီးျခားဖိတ္ၾကားထားသျဖင့္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ႏွင့္ လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သံတမန္မ်ားအား ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည္တို႔ကို သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က အစည္းအေ၀း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေျမသိမ္းခံ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားက ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးထံ ေတာင္းဆို

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေဒသခံမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ေၾကးထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ေၾကးမွမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သယံဇာပဲထုတ္ထုတ္ ေရရွည္သုံးစြဲႏိုင္တဲ့ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒအရထပ္ၿပီးေတာ့ ခ်ဲ႕လို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက ညိႇႏိႈင္းလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၌ ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီ Plan ေပါ႔ေလ။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုေပါ႔ေနာ္။ အဓိက ကြာဟတာကေတာ႔ သီးႏွံနစ္နာေၾကးေပါ႔။ သီးႏွံနစ္နာေၾကးကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာေနတာ ၾကာၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုကို တင္လိုက္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကလည္း တိုင္းကိုျပန္ၿပီး လႊဲလိုက္တယ္။ တကယ္လည္း နစ္နာခဲ့တယ္။ နစ္နာေၾကးေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဘက္က ဥပေဒနဲ႔ေျပာတာ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္ေပါ႔။ အဲဒီမွာ လန ၃၉ က်တယ္။ ဥပေဒက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရမွာလား။ အဲဒီသိမ္းဆည္းၿပီး စိုက္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ေပးရမွာေပါ႔ေနာ္။ နစ္နာေၾကးအေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ေပးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုလားေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါက ၎တို႔၏ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ လုံၿခဳံမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆည္တည္းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မအေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ အရင္တစ္ခါေတြတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာသြားတာဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့အားရမႈေတာ့ နည္းေတာ့နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ကိုယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရဆိုေတာ့ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို သူတို႔မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္လည္း ကြၽန္မတို႔မယူဘူး။ ကြၽန္မကေတာ့ ေျမဧက ၁၉၀၀ ကို ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ေျမဧက ၁၉၀၀ ကိုပဲ လိုခ်င္ပါတယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္ေလာက္ေပးေနပါေစ ကြၽန္မေတာ့မယူဘူး။ အစားထိုးေျမဧကထဲက ေျမကိုပဲ လိုခ်င္ပါတယ္” ဟုဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းရြာမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ေဒၚရီ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး အခ်က္ကိုသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားက အဓိကထား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားႏွစ္ဦးက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ ေျမသိမ္းခံေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ တုံရြာမ၊ တုံေတာေက်ာင္း၊ တုံရြာသစ္၊ ဆည္တည္းရြာေဟာင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရတနာပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္အား လူတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ၿပီး ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိင္၀န္ထမ္းေျပာဆုိျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရတနာပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္အား လူတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ၿပီး ပစၥည္းမ်ား လုယက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိင္၀န္ထမ္းက ေျပာဆုိျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ညပုိင္း၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္၌ ဆုိင္ရိွအမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမွာ ဆုိင္ဖြင့္ေနစဥ္ က်ပ္သိန္း ၈၀ တန္ စိန္ဆြဲသီး လုယက္ခံရေၾကာင္း တုိင္ၾကားသည္မွာ မမွန္မကန္လုပ္ၾကံၿပီး တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသုိ႔ မဟုတ္မမွန္ တုိင္ၾကားခဲ့သည့္ ဆုိင္၀န္ထမ္းမွာ ေဒၚအဲန္သဲျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ယင္းဆုိင္၌ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ တုိင္ၾကားခ်က္မွာ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလမ္းမေပၚ ၂၉ လမ္းအနီး ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရတနာပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေဒၚအဲန္သဲသည္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ေနအိမ္မွစိန္ထည္ပစၥည္း ၂၉ မ်ဳိး ထည့္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးကိုင္ ေဘးလြယ္အိတ္ကို ယူေဆာင္ကာ ၎အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အဆုိပါဆိုင္အား လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ လာေရာက္ၿပီး ဆိုင္တံခါးအားဖြင့္ကာ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားေသာ လြယ္အိတ္ကို ေကာင္တာစားပြဲေပၚတင္၍ အျခားေကာင္တာမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဆိုင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေဒၚအဲန္သဲ၏ ပါးစပ္အား ေနာက္မွေန၍ တိပ္ျဖင့္ပတ္ကာ ဦးေခါင္းအား စားပြဲေပၚသို႔ ေဆာင့္တြန္းၿပီး အိတ္အတြင္း ထည့္ထားသည့္ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ပတၱျမားကို ခ႐ုပတ္ပံုစီျခယ္ထားသည့္ ဆြဲသီးတစ္ခုအား ယူေဆာင္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း အမႈဖြင့္တုိင္တန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ က်ဴးလြန္သူအား သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ရာ အခင္းျဖစ္ပြားရာအနီးရိွ စီစီတီဗီြမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးရာ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ဆုိင္သုိ႔ ေဒၚအဲန္သဲတစ္ဦးသာ အ၀င္အထြက္ရိွေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ႏွင္႔ ေဒၚအဲန္သဲအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးရာ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေန႔ မတုိင္ခင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ဆုိင္သုိ႔လာၿပီး စိန္ႏွင့္ပတၱျမားပါ ဆြဲသီးႏွင့္အျခားစိန္ဆြဲသီးမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေန႔ ညေနဘက္တြင္ အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးက ဆုိင္သုိ႔ ထပ္မံေရာက္လာၿပီး ေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္းတန္ဖုိးရိွ စိန္ေရႊဆြဲသီးတစ္ခု ၀ယ္မည္ဟုေျပာကာ စရန္ေငြအျဖစ္ ၉၅၀၀၀ ေပးသျဖင့္ ေဒၚအဲန္သဲက ယင္းအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးေပးသည့္ေငြအား ေရတြက္ေနစဥ္ အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးမွာ ၎တုိ႔ၾကည့္ေနသည့္ က်ပ္သိန္း ၈၀ တန္စိန္ႏွင့္ ပတၱျမားပါဆြဲသီးကုိ ဆုိင္သုိ႔ေပးၿပီး အျပင္သုိ႔ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ထြက္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆြဲသီးအား အစစ္ အတုႏွင့္ လဲသြားသည္ကုိ ေဒၚအဲန္သဲက ဆုိင္ပုိင္ရွင္အား အသိမေပးဘဲ စရန္ေပးထားသည့္ကိစၥသာ ပုိင္ရွင္အား အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေဒၚအဲန္သဲမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး လိမ္သြားသည့္ ဆြဲသီးအတုအား ေရႊဘုံသာလမ္းရိွ အမိႈက္ပုံးတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရတနာဆုိင္ပုိင္ရွင္မွ စရန္ေငြေပးသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး၏ ဖုန္းအား ဆက္သြယ္ရာမရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆုိင္၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေဒၚအဲန္သဲမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး လိမ္လည္သြားသည္ကုိ ဆုိင္ပုိင္ရွင္သိလွ်င္ ၎အား အျပစ္ေျပာဆုိခံရမည္ကုိသိသည့္အျပင္ ပစၥည္းတန္ဖုိးအား ေပးေလ်ာ္ရမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ဆုိင္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုယူခံရေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔တြင္ ၎ကုိယ္တုိင္ဆုိင္အတြင္းရိွ မွန္ဗီ႐ုိကုိ နဖူးျဖင့္ေဆာင့္ကာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ဒဏ္ရာရေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ ပါးစပ္ကုိတိပ္အ၀ါျဖင့္ပတ္ၿပီး ပတ္ထားသည့္ တိပ္အားျဖဳတ္ကာ ဆုိင္အတြင္း၌ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ကိုယ္တုိင္ပတ္ထားသည့္ တိပ္အား ေရႊဘုံသာလမ္းရိွ ဘဏ္အနီးတစ္ခုတြင္ လႊင့္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ အမႈအား လိမ္လည္တုိင္တန္းခဲ့သည့္ ေဒၚအဲန္သဲအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆြဲသီးအား အတုျပဳလုပ္ကာ လိမ္လည္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေရးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚမွ က်ပ္သိန္း ၂၁၀၀ တန္ဖိုးရိွ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၄၂၀၀၀ ႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာသူအား ဖမ္းဆီးရမိ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚမွ က်ပ္သိန္း ၂၁၀၀ တန္ဖိုးရိွ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၄၂၀၀၀ ႏွင့္ သယ္ေဆာင္လာသူအား စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စု(၁၇)ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊစာရံေက်းရြာအုပ္စု၊ (၁၆) မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာစစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ မူးယစ္သတင္းအရ မူဆယ္ဘက္မွ မႏၲေလးဘက္သို႔ မူဆယ္-ေတာင္ႀကီး ေျပးဆြဲသည့္ ခရီးသည္တင္မွန္လံုယာဥ္အား ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ယာဥ္၏အေနာက္ဘက္ပစၥည္းမ်ားထားသည့္ ေနရာမွ ထိုင္ခံုအမွတ္ (၉) ေလဘယ္ တပ္ဆင္ထားေသာ အစိမ္းေရာင္ ပီနံအိတ္အား ထိုင္ခံုအမွတ္ (၉) တြင္ လိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္ျဖစ္သူ မယြီေမ ၅၂ ႏွစ္၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား ေခၚယူဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးရာ အနီခံေပၚတြင္ အ၀ါေရာင္ကႏုတ္ပန္းပြင့္ပါ ေမြ႕ရာအတြင္းသို႔ ၀ွက္ထားေသာ အ၀ါေရာင္တိပ္ျဖင့္ပတ္လ်က္ အျပာေရာင္ ပလတ္စတစ္ကပ္ခြာအိတ္ငယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၈၈/၁ စာတမ္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၀၀ ျပားစီပါ ၂၁၀ အိတ္၊ ေဆးျပားစုစုေပါင္း ၄၂၀၀၀၊ တန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၂၁၀၀ အား ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး ၎လြယ္ထားသည့္ အညိဳေရာင္ မိန္းမလြယ္အိတ္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားတစ္ခု၊ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လံုးတို႔အား သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

မယြီေမ ထြက္ဆိုခ်က္အရ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သယ္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၁၅ သိန္းေပးမည္ ေျပာသျဖင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မွ ခရီးသည္တင္မွန္လံုယာဥ္ျဖင့္ လိုက္ပါလာစဥ္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။