<

ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာ္စြာ၀င္း ေၾကးတစ္ခုထပ္မံရရိွၿပီး စုစုေပါင္း ေရႊတစ္ခု၊ ေၾကးသံုးခုရယူႏိုင္ခဲ့

 

ေသနတ္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုး ေန႔ ပြဲစဥ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာကစားသမား ေက်ာ္စြာ၀င္း ေၾကး တံဆိပ္တစ္ခု ထပ္မံရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ဆံုးေန႔အျဖစ္ ပြဲစဥ္သံုးပဲြက်င္းပ ရာ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕က အမ်ဳိးသား ၁၀ မီတာ ေလပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲတစ္မ်ဳိးတည္းသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေၾကးတံဆိပ္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္မေလးရွားက ေရႊတံဆိပ္၊ ဗီယက္နမ္က ေငြတံဆိပ္၊ ေက်ာ္စြာ၀င္းက ေၾကးတံဆိပ္ရရိွခဲ့ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ နာမည္ႀကီးကစားသမား ရဲထြန္းေနာင္မွာမူ စတုတၳေနရာျဖင့္သာေက်နပ္ ခဲ့ရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ေသနတ္ၿပိဳင္ပြဲအားလံုး ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕က ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္သံုးခုရယူ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို အမ်ဳိးသမီး ၁၀ မီတာ ေလပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေမပိုး၀ါက ရယူေပးခဲ့ၿပီး ေၾကးတံဆိပ္ဆုမ်ားကိုမူ အမ်ဳိးသား မီတာ ၅၀ ပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၁၀ မီတာ ေလပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေက်ာ္စြာ၀င္း၊ အမ်ဳိးသားမီတာ ၅၀ ႐ိုင္ဖယ္၀မ္းလ်ားေမွာက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေကာင္းထိုက္တို႔က ရယူေပးခဲ့သည္။

ဆုတံဆိပ္ရယူေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာကစားသမားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ညီညီစိုးညြန္႔)

ျမန္မာေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ေရႊတံဆိပ္ ျပန္လည္ရရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ၿပိဳင္ပြဲထက္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည္။

August 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.