<

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕မ်ား ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးေနာက္ရက္တြင္ ရန္ကုန္သို႔ျပန္ရ

 

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္ရွိ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ (၂၉)ႀကိမ္ ေျမာက္ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္းအလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားၿပီးဆံုးပါက ေနာက္ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္ရျခင္းအတြက္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ သည့္ပံုစံအရ အားကစားနည္းမ်ားကို ရက္အလိုက္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးပါက ျပန္လည္ထြက္ခြာရသည္။

 

သို႔ေသာ္ အားကစားသမားမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ျပန္ရေသာေၾကာင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ အားကစားအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မရဘဲ ျပန္ရေသာေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း အားကစားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးပါက ေနာက္ရက္တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အားကစားအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ဖြင့္ပြဲမတိုင္မီ ရန္ကုန္

(၂၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ (Photo: AFP)

သို႔ ျပန္သြားခဲ့ရသည္။

August 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.