၂၁ ရာစု ပင္လံုႏွင့္ NLD အစိုးရ ေလွ်ာက္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီး

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC (2) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္မူ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲမွ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ၎ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ အာဏာရလာသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့မႈကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ယခုမွသာ ေပၚထြက္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ ကတည္းက စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ကာလကပင္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက လိုလားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရသစ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕မႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ လပုိင္းအတြင္း က်င္းပႏုိင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံအႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အားလုံးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရန္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဆက္တုိက္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဇြန္ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း သေဘာတူခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးလုိက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ‘၀’၊ ကိုးကန္႔၊ တအာင္း၊ နာဂလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ လြဲ၍ က်န္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္းေကာ္ရွန္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္း၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကိစၥရပ္မ်ားကို ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေခါင္းစဥ္ကိုမွ် ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းရန္သာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘံုသေဘာထားမ်ား စုစည္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သလို NCA လက္မွတ္ ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားဘက္ကလည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ မလုပ္မီ NCA လက္မွတ္ မထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္ကို အရင္ေဆြးေႏြးသြားရန္ အခ်ိန္ေပးသင့္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗမာျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေရး၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တို႔ကို တစ္စုတည္းထားကာ အစုအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕တည္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံလုပ္ရန္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လံု က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္မူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ရက္ သတ္မွတ္ခဲ့သလို ယင္းေန႔တြင္ပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ရက္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕မ်ား လူဦးေရ သတ္မွတ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္မရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇၀ အတြက္ ကိုယ္စားျပဳဦးေရ ငါးဦးသာ ေပးခဲ့သည့္အေပၚ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ TNLA၊ MNDAA၊ AA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္မူ သေဘာတူညီမႈမ်ား မရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါ အဖြဲ႕မ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကုိ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကစ၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂) တြင္ ေလးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ၊ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းတုိ႔က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေနျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ ျပခဲ့သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ညီလာခံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ‘၀’ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (UWSA) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရာ ‘၀’ အထူးေဒသ(၂) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္းထံ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က နားလည္ေပးႏုိင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာကုိ ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေပးပို႔ခဲ့ရမႈမွာမူ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ညီလာခံ ကာလအတြင္း က်င္းပေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ညီလာခံသုိ႔ အစုိးရ အဖြဲ႕မွ ၇၅ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္မွ ၇၅ ဦး၊ တပ္မေတာ္မွ ၅၀၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၂၀၀၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ၁၅၀၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၅၀၊ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား ၅၀ ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳသူမ်ား ၅၀ ေန႔စဥ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ညီလာခံသုိ႔ ပုံမွန္တက္ေရာက္သူမ်ား အပါအ၀င္ အထူး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၄၀၀ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ညီလာခံ ပူးတြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူ ၇၂ ဦးက သေဘာထားစာတမ္း ၄၉ ေစာင္ကုိ တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေရးတုိ႔ အပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ား စသည့္ အခ်က္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားဘက္က တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က သေဘာထားမ်ား တင္သြင္းရာတြင္မူ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရး လိုလားခ်က္ အားလံုးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအေပၚ အေျခခံၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု တင္သြင္းခဲ့သည္။

က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသည္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ဆိုသည္ကို မေျပာႏိုင္ဘဲ အစည္းအေ၀း ၾကားကာလမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အစည္းအေ၀း က်င္းပေရး ေကာ္မတီဘက္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္မူ မည္သည့္သေဘာထား ခ်မွတ္တာမ်ဳိးကိုမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဖြင့္ပြဲမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု အစိုးရဘက္က ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) က တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၎တို႔ေဒသကို ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲသည္ဟု ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ KIA, MNDAA, TNLA, AA လက္နက္ကိုင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “ဘယ္သူေတြက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္၊ ဘယ္သူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားဘူး ဆိုတာ ျပည္သူေတြ မၾကာခင္ ျမင္ရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပုံကိုလည္း အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ပြဲတြင္ ခ်ျပခဲ့သည္။ ယင္း လမ္းျပေျမပံု အခ်က္မ်ားမွာ (၁) ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ (၂)ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ (၃) ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လုံ က်င္းပျခင္း၊ (၄) (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ရလဒ္မ်ားအား စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ 21st Century Panglon Conference Agreement လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ (၅) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ (၆) ျပင္ဆင္ေရးသား အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ဆိုပါက ပထမႏွစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုပင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ မလုပ္ႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ က်င္းပျခင္းဟု ဆိုထားသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု ပထမႏွစ္ခ်က္ကို ေက်ာ္ၿပီး စတင္ခဲ့သည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းစတစ္ရပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀းကို စတင္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သလုိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားလည္း ဆက္လက္ တိုးပြားေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနရာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွ အစျပဳသည့္ NLD အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အားလုံး ပါ၀င္လာႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားအေပၚ မည္မွ်ထိ ေျခလွမ္းႏိုင္မည္နည္း ဆုိသည္မွာေတာ့ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

Writer: 
ဇင္ဘုိလြင္၊ ဇာလီျမင့္ဦး