ျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာကတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ကတည္းက က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေဘာလံုးသမိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ယခင္က ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစံုၿပိဳင္ပြဲ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ဆီမီးပ႐ိုစနစ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေဘာလံုးသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုး အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ အားကစားထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားကဏၰတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသင္းခုနစ္သင္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကတစ္သင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန အသင္းေျခာက္သင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ရာသီ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဇြဲကပင္၊ အားကစားႏွင့္ ပညာေရး၊ ျမ၀တီ၊ ဂႏၶမာ၊ သစၥာအားမာန္၊ အား/ကာ သိပၸံႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္ေက်ာ့စနစ္ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲစဥ္ (၁) အၿပီးတြင္ ရပ္နားထားကာ ဧၿပီတြင္ ျပန္လည္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းသည္ အာဆီယံ ေဘာလံုးေလာကတြင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ႏွင့္အတူ ထိပ္တန္းအဆင့္၌ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္မႈေၾကာင့္ ကစားသမားမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ေႏွးေကြးလာခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ခ်န္ပီယံဆု ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ အာဆီယံ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလံုးေလာကတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း ေအာင္ျမင္မႈ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုလအတြင္း စတင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။