<

ကမၻာ႔ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အာရွၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊဆုရယူခဲ့သည့္ ကာယဗလ ကစားသမား ထြန္းထြန္းေအာင္

ျမန္မာ ကာယဗလ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္မ်ားရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အားကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ အာရွအဆင့္၊ ကမၻာ့အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ႐ုန္းကန္လာရခ်ိန္တြင္ ထြန္းထြန္းေအာင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ျမန္မာ့အားကစားေလာကအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့အားကစား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားက႑တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ၾသဂုတ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ အာရွ ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုႏွင့္ ေငြတံဆိပ္တစ္ခု၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ၌က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခု ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ကာယဗလအားကစားနည္းကို စိတ္ပါ၀င္စားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ အာရွအငယ္တန္း ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေရႊ တံဆိပ္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြန္းထြန္းေအာင္သည္ ေနာက္ပိုင္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး  အဆင့္ျမင့္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အာရွႏွင့္ ကမၻာ့ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ထူးျခားသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ ခဲ့သည္။ ျမန္မာကာယဗလ ကစားသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရယူလာႏိုင္ၿပီး ထြန္းထြန္းေအာင္အတြက္ ေအာင္ျမင္သည့္ ႏွစ္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာယဗလႏွင့္ ကာယ ၾကံ့ခိုင္မႈအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.