အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခံရမႈႏွင့္အတူ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ အမႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူအမ်ား စိတ္၀င္စားၾကၿပီး ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ထင္ရွားသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ အင္း၀ အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခံရေသာ အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး၏ သတင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး မစန္းေကခိုင္ႏွင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ မသဇင္တို႔မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ကတည္းက အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း မစန္းေကခိုင္၏ လက္ေခ်ာင္း ၁၀ ေခ်ာင္းလံုးမွ လက္ဆစ္မ်ားကို ႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ လက္ဖ်ံႏွင့္ လည္ပင္းတို႔ကို ဓားျဖင့္မႊန္းျခင္း၊ မသဇင္၏ ႏွာေခါင္းကို ဓားျဖင့္လွီးျခင္း စသည့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္အားခမ်ား ရရွိျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ယင္းသတင္းကို ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းသို႔ ပထမဆံုး သတင္းေပး တိုင္ၾကားသူမွာ Myanmar Now သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ကိုေဆြ၀င္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ စြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ပင္ ငါးႏွစ္နီးပါး ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး၏ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ျခင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္အကူ မိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦး ႏွိပ္စက္ခံရမႈကို လြန္ခဲ့သည့္ ခုနစ္လခန္႔မွ စတင္၍ ကိုေဆြ၀င္းက သိရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး သိသိခ်င္း ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထူးျခားမႈ မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ထပ္မံ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ား၊ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေထြအုပ္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ႏွစ္ဦး၏ အေရးကို ရဲစခန္းသို႔ စတင္တိုင္တန္းခဲ့သူ ကိုေဆြ၀င္းတို႔ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္႐ံုး၌ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဇာ္၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က ႀကီးေလးေသာ၊ ရာဇ၀တ္မႈထိုက္ေသာ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္ မိသားစုမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေလ်ာ္ေၾကးယူၿပီး ေက်ေအးေပးရန္ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး၏ မိဘမ်ားအား တိုက္တြန္းခဲ့ရာ ၎တို႔၏ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ခံရေသာ မိန္းကေလးငယ္ ႏွစ္ဦး၏ မိဘမ်ားမွာ မစန္းေကခိုင္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၄၀၊ မသဇင္အတြက္ ၁၀ သိန္းယူၿပီး ေက်ေအးခဲ့ရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျပံဳးခ်ိဳက လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳိ႕ကို အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္ ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဇာ္၀င္း အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ေလးဦး ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကို ခံရေသာ မစန္းေကခိုင္ႏွင့္ မသဇင္တို႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာလည္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အင္း၀အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ အမႈကဲ့သို႔ အိမ္အကူ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရသည့္ အမႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည့္ မ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အိမ္အကူအျဖစ္ တစ္မ်ိဳး၊ လမ္းေဘးတြင္ အလွဴခံေနျခင္းျဖင့္ တစ္ဖံု ဘ၀ကို ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ ရြယ္တူတန္းတူမ်ား စာသင္ခန္းထဲတြင္ စာသင္ၾကားေနခ်ိန္တြင္ မိသားစု ၀မ္းေရးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္၀မ္းတစ္ခါးအတြက္ ျဖစ္ေစ မတူညီေသာ ဘ၀မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနၾကရရွာသည္။ ကုန္လြန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ အတိတ္ကာလ မ်ားစြာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ ဘ၀မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ား မရွိမဟုတ္၊ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလ်ာ့နည္းေစခ်င္သည္။ ေလ်ာ့နည္းရာမွ ပေပ်ာက္သည္အထိ ျမင္ခ်င္ပါသည္။ ထိုသည္ကား အစိုးရသစ္၏ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မႈ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ၿပီး လမ္းေဘးကေလးငယ္မ်ား၊ အိမ္အကူ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္းထဲသို႔ေရာက္ေအာင္ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္လိုက္ရပါသည္။   

Writer: 
သက္မင္း