ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္အၾကာမွာ ျပန္လည္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ပုဂံငလ်င္ႏွင့္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသ ဘုရားအမွတ္ (၂၁၃၁) ၿပိဳက်ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ပံုႀကီး)၊ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးရသည့္ စူဠာမဏိေစတီအား ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ပံုေသး)

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁၂ မုိင္ခန္႔ အကြာကုိ ဗဟုိျပဳ၍ အင္အား ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ အင္အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ငလ်င္သည္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီ ၄ မိနစ္ ၅၅ စကၠန္႔တြင္ မႏၲေလး ေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၂၃ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း (ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ ခန္႔အကြာ) ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္ (ခ်္) တာစေကး (၆ ဒသမ ၈)အဆင့္ရိွ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ရွားသြားေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္အား မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ငလ်င္ေၾကာင့္ ယူနက္စကုိ စာရင္း၀င္ရန္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပုဂံေဒသတြင္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထုိးေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အႏုပညာတန္ဖုိး၊ ဗိသုကာလက္ရာ တန္ဖုိးႀကီးမားသည့္ ဘုရားႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ပထမအဆင့္ ၃၆ ဆူ၊ ဒုတိယအဆင့္ ၅၃ ဆူ စုစုေပါင္း ၈၉ ဆူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဦးစီးၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ တစ္ဆူခ်င္း ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ယူကာ ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္ႏွင့္ အေသးစား ထိခုိက္ပ်က္စီးေသာ တတိယအဆင့္ ၃၀၀ ဆူအနက္မွ ထပ္မံ စိစစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ၇၆ ဆူအား အေသးစိတ္ ထပ္မံ စိစစ္ႏုိင္ရန္ ေခတၱခ်န္လွပ္ၿပီး က်န္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေသာ ေစတီပုထုိး ၂၂၄ ဆူအား ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္မွစၿပီး လက္ေတြ႕ သင္ၾကားျပသရင္း တစ္ဆက္တည္း ျပဳျပင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ သံုးလတာ ကာလအတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ႀကီးၾကပ္မႈတုိ႔ျဖင့္ ထပ္မံပ်က္စီးျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ယာယီ အမုိးအကာ ျပဳလုပ္ျခင္း ၄၈ ဆူ၊ ယာယီျငမ္းဆင္၍ ညႇပ္ထိန္းျခင္း ၅၉ ဆူ၊ အတြင္း/အျပင္ ယာယီေဒါက္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ကူထိန္းျခင္း ၁၀ ဆူ၊ ယာယီ ခါးပတ္ျဖင့္ ပတ္၍ ထိန္းျခင္း ၁၅ ဆူ၊ အက္ေၾကာင္းမ်ားအား ဖာေထးျခင္း/ၾကားသိပ္ျခင္း ၅၅ ဆူ၊ အေလး၀န္ ေလွ်ာ့ခ် ရွင္းလင္းျခင္း ၁၈ ဆူ၊ ယာယီေရပိတ္လႊာေလာင္းျခင္း ၂၀ ဆူ၊ သဲ/ခဲ ရွင္းလင္းျခင္း ၁၉၆ ဆူ၊ ေျမေၾကာျဖတ္ျခင္း တစ္ဆူ၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား ၾကံ့ခုိင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ရွစ္ဆူတုိ႔ကုိ အေရးေပၚ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္အႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ဆမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငလ်င္ေၾကာႀကီး ငါးခုႏွင့္ ငလ်င္ငယ္အခု ၄၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ငလ်င္အႏၲရာယ္ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ပါက အင္အား ရစ္ခ်္တာစေကး ၁ မွ ၄ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အနည္းငယ္ လႈပ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၅ မွ ၅ ဒသမ ၉ အထိ လႈပ္ခတ္မႈသည္ အင္အားအသင့္အတင့္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏုိင္သည္။ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၇ ဒသမ ၅ အထိ လႈပ္ခတ္ပါက အားျပင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး အပ်က္အစီး မ်ားျပားကာ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၆ ႏွင့္အထက္ လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ကုိ အားအလြန္ျပင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၇ ဒသမ ၅ အဆင့္ရွိ အားျပင္းေသာ ငလ်င္အထိ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ပုဂံငလ်င္သည္ ပုဂံႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ယြန္းယြန္း ၁၄ မိုင္အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ သံုးႀကိမ္ လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တုန္ခါသည့္ ဧရိယာမွာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး အပ်က္အစီး အေနျဖင့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦး ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ေစတီမ်ား ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ပ်က္စီးကာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ စီးဆင္းမႈ ရပ္သြားၿပီး ေရျပင္တြင္ လိႈင္းႀကီးခဲ့ေၾကာင္း၊ မင္းဘူးရႊံ႕မီးေတာင္ ႏွစ္ေပခန္႔ နိမ့္ဆင္းသြားၿပီး ရႊံ႕ေခ်ာ္ရည္မ်ား က်လာျခင္း၊ ေရတြင္းမွ ေရမ်ား တိုးထြက္လာျခင္း၊ ေျမအက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖ်ားပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအုိ အနီးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အထိ ေျမာက္မွ ေတာင္အထိ ရွိေနသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ အဆုိးရြားဆုံး ငလ်င္ေၾကာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလး၀အနီး ေတာင္-ေတာင္ေျမာက္ တန္းလ်က္တည္ ရွိေနသည့္ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕၊ ျပင္ဦးလြင္ အနီးမွ စတင္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေျမာက္တန္းလ်က္ တည္ရွိသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း အေရွ႕-အေနာက္ တန္းလ်က္ တည္ရွိေနသည့္ မုိးမိတ္ျပတ္ေရြ႕မ်ားသည္ ငလ်င္ေၾကာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ အႀကီးမားဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး ပမာဏႀကီးမားသည့္ အဓိက ေျမငလ်င္ေၾကာႀကီး ငါးခု ရိွသည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာခဏ လႈပ္ရွားေနသည့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမ်ားစြာလည္း ရိွေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ သတင္းရရိွသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပုိင္းရိွ ကေဘာ္ေျမငလ်င္ေၾကာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္သြားေသာ ေက်ာက္ၾကမ္းေျမငလ်င္ေၾကာ၊ သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သြားသည့္ သံလြင္ေျမငလ်င္ေၾကာႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရခုိင္ေျမငလ်င္ေၾကာတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အင္အား အျပင္းထန္ဆံုးအျဖစ္ ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၈ ျဖင့္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္က လႈပ္ခဲ့သည္။ ယင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာသည္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ၿငိမ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ လႈပ္ရွားႏုိင္ၿပီး သတိျပဳစရာ ျပတ္ေရြ႕ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္