က်ပ္ ၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈႏွင့္ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာေစ်း အပါအ၀င္ ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ စည္ပင္ပိုင္ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ၁၁ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ က်ပ္ ၃၇ ဘီလ်ံ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္) ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ပိုင္ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈမွ ဆံုး႐ံႈးမႈ တန္ဖိုး အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၁၀၆ အတြင္း ေစ်းမီးေလာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းမ်ား အားလံုးရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေစ်းမီးေလာင္မႈမ်ားတြင္ ဆိုင္ခန္းအတြင္း ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားရာမွ တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ သံပန္းတံခါးမ်ား ေပါ့ဆစြာ ၀ရိန္ေဆာ္ရာမွ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းအတြင္း မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္ အပူလြန္ရာမွ လည္းေကာင္း၊ ဆိုလာျပားမ်ား အားသြင္းရာမွ အပူလြန္ကဲရာမွ တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးဘုတ္ခံုတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား အပူလြန္ကဲရာမွ တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ မိန္းခံု အပူလြန္ရာမွ တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းအတြင္း မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ထားရွိသည့္ ေနရာတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား ေဆးလိပ္မီးကို ေပါ့ဆစြာ စြန္႔ပစ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျခင္ေဆးေခြမီးမ်ား ထြန္းထားရာမွ လည္းေကာင္း ေစ်းမီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆံုး႐ံႈးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က က်ပ္ ၃၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ (က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၆,၀၀၀) ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ မဂၤလာေစ်း သံပန္းအဖြဲ႕မွ ေပါ့ဆစြာ ၀ရိန္ေဆာ္ရာမွ တစ္ဆင့္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မတ္ ၂၂ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၆၄ ခန္းႏွင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျခားေစ်း မီးေလာင္မႈမ်ား အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က တနသၤာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဏၰ၀ါရပ္ကြက္ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း မီးေလာင္မႈ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီး ရပ္ကြက္ရွိ သီရိမဂၤလာေစ်း ေစ်း႐ံုအမွတ္ (၇) အခန္း (၁) မီးေလာင္မႈ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) စည္ပင္သာယာေစ်း မီးေလာင္မႈ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပရပ္ကြက္ စည္ပင္သာယာေစ်း မီးေလာင္မႈ၊ မတ္ ၁၆ ရက္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း (ယာဥ္အပို ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္ကိရိယာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း) မီးေလာင္မႈ၊ မတ္ ၂၂ ရက္က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ပိုင္ ၿမိဳ႕မေစ်း႐ံုးခန္း မီးေလာင္မႈႏွင့္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ပဲခူးၿမိဳ႕မေစ်း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈတို႔ ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မစည္ပင္သာယာေစ်း မီးေလာင္မႈႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္လန္ေက်းရြာတြင္ လမ္းသြားလမ္းလာ တစ္ဦး ေဆးလိပ္စြန္႔ပစ္ရာမွ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၅၄၅ ခန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ပိုင္ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၁၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၂၀၁၆ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စည္ပင္ပိုင္ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈထက္ အႀကိမ္ေရ မ်ားေသာ္လည္း ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုး နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားခဲ့သည့္ ေစ်းမီးေလာင္မႈ အခ်ဳိ႕မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၁၂ ခန္း ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်း မီးေလာင္မႈႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂၂ ခန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေစ်း မီးေလာင္မႈ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၅၆ ခန္းေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီး ရပ္ကြက္ရွိ သီရိမဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈ စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ပိုင္ေစ်းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ က်ပ္ ၈၂ သန္းေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၄၁၉ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ေအာင္ထက္ခိုင္