သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျပင္းထန္ဆံုး အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း Eleven Media Group ႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား လွဴဒါန္းတူးေဖာ္ခဲ့သည့္ အ၀ီစိတြင္းမွ ေရမ်ားထြက္ရွိေနစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အားအေကာင္းဆံုး အယ္လ္နီညိိဳ ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ အပူရွိန္ ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈမ်ား ၾကံဳေတြခဲ့ရသည္။ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုျဖစ္ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ၾကံဳေတြ႕လာရမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီ မကုန္မီအခ်ိန္ ကတည္းက ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီတိုင္း ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ ေမလအထိ ေက်းရြာေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ပခုကၠဴ၊ ေရစႀကိဳ၊ ၿမိဳင္၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ အခက္ခဲဆံုုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ မေကြးတိုုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဂြးခ်ဳိေတာင္ ေၾကာ၀န္းက်င္ ေျမေအာက္ေရေၾကာတြင္ ေရခ်ဳိလံုး၀ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဂြးခ်ဳိေတာင္ေၾကာ၀န္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲကိုု အမ်ားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရသည္။

အပူပိုင္း မိုးနည္းရပ္၀န္းေဒသျဖစ္သည့္ မေကြးတိုင္းအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းမွစ၍ ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ မင္းဘူး (စကု)၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ၿမိဳင္၊ ေရစႀကိဳ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ကန္မ်ား ေရခန္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကန္မ်ား ေရခန္းေျခာက္ျခင္း၊ လက္တူးေရတြင္းမ်ား ေရခန္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အ၀ီစိစက္ေရတြင္း လံုး၀မရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ စက္ေရတြင္းရွိေသာ္လည္း ေရမေအာင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေမလကုန္အထိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရလွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုသာ မွီခိုခဲ့ၾကရသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ၿမိဳင္၊ ပခုကၠဴ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္၊ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ဆင္ေပါင္၀ဲ၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ Eleven Media Group ႏွင့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား ေရလွဴဒါန္းမႈ အစီအစဥ္က အ၀ီစိစက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေႏြရာသီ ေလးလဆက္တုိက္ ကားမ်ားျဖင့္ ေရသယ္ယူ လွဴဒါန္းျခင္း၊ မိုးရာသီတြင္ ေရေကာင္းမြန္စြာ သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္ ေရကန္တူးဆယ္ျခင္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုတြင္ အပူရွိန္ ျပင္းထန္လြန္းမႈေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ၾကံဳေတြ႕လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားမွ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ၾကၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းနီး ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈကို ဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ေလ့လာခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ပုသိမ္၊ ကန္ႀကီးေထာင့္၊ ေရၾကည္၊ ေက်ာင္းကုန္း၊ ငပုေတာ၊ သာေပါင္း၊ ဟသၤာတ၊ ျမန္ေအာင္၊ အဂၤပူ၊ ဇလြန္၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ ၾကံခင္း၊ အိမ္မဲ၊ ဖ်ာပံု၊ ဘိုကေလး၊ ေဒးဒရဲ၊ လပြတၱာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားအနက္ ေက်းရြာ ၄၄၅ ရြာ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူဦးေရ ၂၅၀၂၃၂ ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးေရဂါလန္ ၄၉၈၅၀၉ ဂါလန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ၾကံဳေတြ႕လာခ်ိန္တြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္ထက္ ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။