၂၀၁၆ မွာ လူေျပာအမ်ားဆံုးႏွင့္ ေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လူသိမ်ား ထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ခုမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖစ္သည္။ ေကာင္းသတင္းႏွင့္ ထင္ရွားသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေရးၾကေျပာၾကသည္မ်ားကို အေရးခံရသူ သာမက ေဘးမွ မေက်နပ္သူကပါ ၾကား၀င္ တရားစြဲေပးႏိုင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္ဟု ဆိုကာ ေ၀ဖန္ခံရေလာက္ေအာင္ မေကာင္းသတင္းႏွင့္ ထင္ရွားေနသည္။

■ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဥပေဒကို စတင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ အဓိက ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ မတရား တားဆီးျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါက သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈၀ (က) တြင္ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

■ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၆၆ (ဃ) ကို ပိုအသံုးျပဳလာ

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈ ခုနစ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ ငါးဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ လက္ထက္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုး ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တရားစြဲခံရသည့္ အမႈေပါင္း ၄၁ မႈ ရွိေနၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူ သံုးဦးႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူ ၁၄ ဦး ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

■ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေ၀ဖန္မိရင္

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ေပးရန္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕မွ သိရေသာ အခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး အခ်ဳပ္လြတ္ ထုေခ်ခြင့္ (အာမခံ) မရဘဲ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ ၁၅ ဦး ရွိေနၿပီး ထိုသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္အား ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေ၀ဖန္မိသျဖင့္ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေသာ ပို႔စ္မ်ား ေရးသားသျဖင့္ တရားစြဲဖမ္းဆီးခံရေသာ ငဖာ၊ ေနလင္းေအာင္ႏွင့္ စႏၵီျမင့္ေအာင္တို႔၏ အမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ သေရာ္သည့္ ပို႔စ္မ်ား တင္သည့္ ၾကက္ဖႀကီးအေကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ ကိုလွဖုန္းတို႔၏ အမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ တရားစြဲ၊ ေထာင္ခ်ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ တရားစြဲခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ေရးသားမႈမ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ရွိရွိျဖင့္ ေရးသားသင့္ၿပီး အခ်က္အလက္ျဖင့္ ေ၀ဖန္သင့္သည္ဟု အျမင္မ်ား ရွိေနသလို မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေသြဖည္ေနသည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

■ အာမခံ ဘယ္သူေတြ ရၾကလဲ

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး အာမခံ မရေသာ သူမ်ား ရွိေနသလို အာမခံရေသာ သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

Facebook ေပၚတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေစေသာ စာသားမ်ား ေရးသားခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ THE SAGE က၀ိဂ်ာနယ္တုိက္ ပုိင္ရွင္ ေဒါက္တာ စိုးျမင့္သန္းႏွင့္ မေစာေကခိုင္တို႔ကို ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ဇူလိုင္လ အတြင္းက အာမခံေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဆင္မေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ကိုလြင္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဆန္းေရႊအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားမႈကိုလည္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ (ပထမ ႐ံုးခ်ိန္းမွာပင္) အာမခံေပးခဲ့သည္။

ဦးဆန္းေရႊသည္ ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ အေကာင့္တြင္ ဆင္မေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင္မေက်းရြာရွိ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ားအား အရက္ဆီမ်ားကို မယူမေနရ လိုက္လံျဖန္႔ျဖဴး ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၏ တူသားေနာင္မယ္ ပစၥည္းျဖစ္၍ ယူေပးရမည္ဟု နာမည္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေနပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့၍ တရားစြဲခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ပထမ ႐ံုးခ်ိန္းမွာပင္ အာမခံရရွိခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခံရေသာ အမႈ ၄၁ မႈအနက္ ၁၉ မႈ၊ လူဦးေရအားျဖင့္ ၂၄ ဦး အာမခံ ရခဲ့ၾကသည္။ ထို ၂၄ ဦးသည္ လူမႈေရးကိစၥ အခ်ဳိ႕၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ သတင္းအခ်ဳိ႕ကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ၂၄ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ေစာ္ကားသည့္ ပို႔စ္မ်ား၊ ေ၀ဖန္သည့္ ပို႔စ္မ်ား ေရးတင္သျဖင့္ တရားစြဲခံရသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

■ တရားစြဲခံေနရဆဲ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ရပ္မွာ Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္ႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးတို႔အား ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံထားရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ေဒၚလာသိန္းခ်ီ တန္ေသာ နာရီကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးထံမွ လက္ေဆာင္ရယူသည္ဟု ေရးသားထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆိုကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က တရားစြဲဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ အာမခံ မရေသးသည့္အတြက္ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲမွ တရားရင္ဆိုင္ ေနရသည္။

သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ရွိေနသည့္ ၾကားမွ အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ အလြယ္တကူ ဖမ္းထည့္ႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္  အေရးယူခံေနရမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

■ ျပင္ဆင္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို ဘ၀င္မက်ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သလို ျဖစ္ေနေသာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အတြက္ သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၀ိ၀ါဒ ျဖစ္စရာ အခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေကာင္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက Eleven Media Group ကို တရားစြဲဆိုထားမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ပဲခူးၿမိဳ႕မွ မစႏၵီျမင့္ေအာင္က ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားျခင္းတို႔ အတြက္ အမႈဖြင့္ခံရစဥ္ ရဲစခန္းတြင္ အစစ္ေဆးခံေနရစဥ္က ပဲခူးၿမိဳ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တရားလိုအတြက္ လာေရာက္၀န္းရံေပးခဲ့ျခင္းမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္။

Writer: 
သက္မင္း