ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔က မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၿမိဳ႕၏အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ မဂၤလာရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္ကြက္ရိွ အိမ္ေျခ ၂၈၀ မီးေလာင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ကာ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားအျပား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမွာ မဂၤလာရပ္ကြက္ရိွ ခိုင္သစၥာ လက္ဖက္ေျခာက္ပြဲ႐ံုမွ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  မီးေလာင္မႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ ၁၇ နာရီခန္႔အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား လား႐ိႈး၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ နမၼတူၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔မွ မီးသတ္ယာဥ္ ၂၁ စီး လာေရာက္ ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရသည္။ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈသည္ ေပါ့ဆမီးေၾကာင့္ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီအထိ မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ားကို ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ၀င္ေရာက္ကူညီ ၿငိႇမ္းသတ္ေပးခဲ့သည္။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕သည္ ပင္မလမ္းမႀကီး တစ္ခုသာရိွေသာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ကားမ်ား ၀င္ေရာက္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိွခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမွာ ထင္မွတ္မထားသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Writer: 
စုိးထက္