ဦးပိန္တံတား ၾကမ္းခင္းအထက္ တစ္ေပခန္႔ျမဳပ္သည္အထိ ေရ၀င္ေရာက္မႈ

ေတာင္သမန္အင္းတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဦးပိန္တံတားျမဳပ္သည္အထိ ေရ၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ အနိမ့္ပိုင္းက်သည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ရျခင္း၊ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးကားလမ္း ေရေက်ာ္မႈေၾကာင့္ အသြားလမ္းပိုင္းအား ပိတ္ထားရျခင္းႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္း ေရထိန္းတံတားကို ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္ခ်ခဲ့ရသျဖင့္ အင္းေရမွာ တံတားျမဳပ္သည္အထိ ေရာက္ရွိျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ႏွစ္ေပခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးပိန္တံတားအမွတ္ ၂၂၀ မွ ၃၄၀ အထိ အရွည္ေပ ၂၀၀ ခန္႔တြင္ တံတားၾကမ္းခင္း အထက္ တစ္ေပခန္႔ ေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တံတားေပၚသို႔ ျဖတ္သန္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္မူ ပံုမွန္ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးပိန္တံတားျမဳပ္သည္အထိ ေရ၀င္ေရာက္မႈမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေပါက္ ေရထိန္းတံခါး ငါးေပါက္အား အလံုပိတ္ကာ ငါးေမြးျမဴမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တံတားျမဳပ္သည္အထိ ေရ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္သည္။   

Writer: 
မင္းသန္႔