ဖားကန္႔ေဒသမွ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ တန္ခ်ိန္ ၂၁၀ ခန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးႀကီး တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိမႈ

ဖားကန္႔ေဒသ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ တန္ ၂၁၀ ခန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီးကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသ၌ အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး တန္ခ်ိန္ ၂၁၀ ခန္႔ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးႀကီးအား တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့မႈမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးႀကီးအား ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု မက္လင္ေခ်ာင္ေက်းရြာ အနီးရွိ ရတနာေတာင္တန္း ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ အက်ဳိးတူ လုပ္ကြက္အမွတ္ (၂) တြင္  တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔မွ ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအနက္ ယင္းေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးမွာ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာတြင္လည္း ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးႀကီး ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယင္းေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမွာ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တန္ ၂၁၀ ရွိၿပီး ၎မွ ပဲ့ထြက္သြားေသာ တန္ခ်ိန္ ၄၀ ခန္႔ရွိ အျခမ္းအား လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ဌာနသို႔ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္အပိုင္းမွာ သယ္ယူရန္ အခက္အခဲေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လုပ္ကြက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသမွ ထြက္ရွိသည့္ အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပတၱျမားနဂါးကုမၸဏီ နမ့္ေမွာ္လုပ္ကြက္ ေျမေအာက္ေပ ၄၀ ခန္႔မွ အလ်ားေပ ၇၀၊ အက်ယ္ ၁၆ ေပ၊ အျမင့္ ၃၅ ေပ (အေလးခ်ိန္ တန္ ၃၀၀၀ ခန္႔)ရွိ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးႀကီး ေတြ႕ရွိခဲေသာ္လည္း ၎မွာ ကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုး ေက်ာက္စိမ္းအမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေက်ာက္မဟုတ္သည့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားစြာ ပါရွိကာ ဘူမိေဗဒအတြက္ ေလ့လာရန္ သက္သက္သာ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ တြင္း၀ခြန္ေကာက္ခံရန္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ အခြန္အျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေကာက္ခံထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္ ေရာင္းခ်ရသည့္အေပၚ မူတည္၍ အခြန္ထပ္မံ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိ တန္ဖိုးျဖတ္အဖြဲ႕ (ဖားကန္႔) မွ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေက်ာက္မွာ အက်ဳိးတူ ကုမၸဏီမွ ထြက္ရွိျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္သာ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး တြင္း၀ခြန္အျပင္ ေရာင္းရသည့္ တန္ဖိုးအေပၚ မူတည္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အထူးကုန္စည္ခြန္အျဖစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေကာက္ခံၿပီးေနာက္တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ဳိးတူခြဲေ၀မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ကုမၸဏီမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

Writer: 
ေအာင္ဟိန္းမင္း