အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုး ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးခဲ့ရေသာ စစ္ကိုင္းအလုပ္သမားသပိတ္

တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ စစ္ကိုင္းသစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းစက္မႈဇုန္ရွိ MVPPL သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္သမား ၁၆၁ ဦး ဥပေဒမဲ့ အလုပ္ထုတ္ခံရမႈအား ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ထိုင္သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ အျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕အ၀င္ ေညာင္လြန္ဂိတ္ လမ္းနံေဘး၌ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အလာကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ပါ၀င္သူအားလံုးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အင္အားသံုး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ Myanmar Veneor & Plywood Private Ltd. (MVPPL) သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ံုတြင္ အိႏိၵယလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ံု၀န္ထမ္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ျပႆနာျဖစ္ေပၚျခင္းအျပင္ အလုပ္သမား ၁၆၁ ဦးကို ဥပေဒမဲ့ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိရာမွ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အႏွံ႕ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ႐ံုးအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

MVPPL သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္သမားသမဂၢအား ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ အလုပ္ရွင္အား အေရးယူေပးရန္၊ အလုပ္ထုတ္ခံရသူမ်ား ျပန္ခန္႔ေပးရန္၊ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ ၾကားကာလအတြက္ နစ္နာေၾကးေပးရန္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အတြက္ အေရးယူျခင္း မျပဳရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အစိုးရသံုးပြင့္ဆိုင္ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ႐ံုးအထိ ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာေပးျခင္း မရွိျခင္း၊ အလုပ္သမား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးမႈအား ခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕၀င္ ဂိတ္အေရာက္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္းရံေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၆၆ ဦးကို ၿဖိဳခြင္းကာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်ား ၂၂ ဦး၊ မ ၁၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ၃၆ ဦးအား က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၉ အရ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္းရံေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးကို ပုဒ္မေလးခုျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တရား႐ံုး၏ စစ္ေဆးျခင္းကို လက္မခံဘဲ ဆက္လက္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တရား႐ံုး မထီမဲ့ျမင္မႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၈၀ (၁) ျဖင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လက်ခံေစရန္ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားက ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ က်ခံခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ၂၄ ရက္တြင္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္းရံေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးအနက္ ၁၂ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ အပါအ၀င္ ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးလ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမႏွစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးမွာ ခ်ဳပ္ရက္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

အမိန္႔ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခ်ဳပ္ရက္ငါးလႏွင့္ ေျခာက္ရက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င့္ထံုး ၄၀၈ (၁) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ က်ခံထားရသည့္အတြက္ ရက္ ၂၀ ခန္႔ ေထာင္ဒဏ္ ဆက္လက္က်ခံခဲ့ရၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ရမည္းသင္းေထာင္မွ ျပစ္ဒဏ္ေစ့၍ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သပိတ္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါ၀င္ခ်ီတက္သူမ်ားမွာ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၲေလးဘုရားႀကီး၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။    

Writer: 
မင္းသန္႔