<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအျဖစ္ စိတ္၀င္စားျခင္းခံရသည့္ က်ဳိက္ထီး႐ိုး Cable Car စီမံကိန္း

က်ဳိက္ထီး႐ိုး Cable Car စီမံကိန္းအား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ဘုရားဖူးမ်ားအား ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘိုဘိုျမင့္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး Cable Car ျဖစ္သည့္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးႀကိဳးရထား Cable Car စီမံကိန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအား ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Sky International Co.,Ltd ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရတနာေရႊဆင္ႀကီးတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Sky Asia Co, Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေက်ာ္ကုန္က်ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ႏွစ္ ၅၀ B.O.T စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုးႀကိဳးရထား (Cable Car) မွာ Main Station မွ Return Station အထိ ၉၅၅ ဒသမ ၃၈ မီတာရွည္ၿပီး Main Station တြင္ တာ၀ါႏွစ္တိုင္၊ Return Station ၌ တာ၀ါႏွစ္တိုင္၊ အလယ္တြင္ တာ၀ါခုနစ္တိုင္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားကာ ရေသ့ေတာင္မွ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီး႐ိုးေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္အနီးသို႔ ေျပးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေကဘယ္ႀကိဳးရထား (Cable Car) အတြဲ ၄၄ တြဲ အနက္ ၄၃ တြဲေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္တြဲအား အရံအျဖစ္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္တြဲလွ်င္ လူရွစ္ေယာက္ခန္႔စီးႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုးၾကာခ်ိန္မွာ ရွစ္မိနစ္မွ ၁၅ မိနစ္အတြင္းျဖစ္၍ လူအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္အား ထိန္းညိႇေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Cable Car စီးႏွင္းခႏႈန္းထားအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ အတက္က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္း၊ အဆင္းက်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ အတက္ ၁၀ ေဒၚလာ၊ အဆင္း ၁၀ ေဒၚလာသတ္မွတ္ထားကာ ခရီးသြားအာမခံပါ၀င္ၿပီး IKBZ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ အာမခံစီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ိဳက္ထီး႐ိုး Cable Car စီမံကိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ (၈၈၆/၂၀၁၅)၊ (၂.၁.၂၀၁၅) ရက္စြဲပါခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Sky Asia ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ေျမ ၁၃ ဒသမ ၅ ဧကကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္အထိ တည္ေဆာက္ေရးကာလအား ကုိးလတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

December 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.