<

ေခ်ာင္းဆုံကေပးေသာ သင္ခန္းစာႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အခ်ဳိ႕မွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအား ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာျဖစ္သည့္ မံုရြာမဲဆႏၵနယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵနယ္၊ အမ္းမဲဆႏၵနယ္၊ လိႈင္သာယာမဲဆႏၵနယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) မဲဆႏၵနယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္၊ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္၊ ေက်းသီးမဲဆႏၵနယ္၊ မိုင္း႐ွဴးမဲဆႏၵနယ္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၃ (ထန္တလန္)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၄ (ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၆ (ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လိႈင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာမွာ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တို႔ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ သတ္မွတ္ရက္မတုိင္မီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအနက္ ၁၈ ေနရာသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီး ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ျပန္လည္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအမ်ားအျပား ႐ႈံးခဲ့သည့္တုိင္ NLD ပါတီအတြက္ လက္ရွိအေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးသိကၡာပုိင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားစမ္းသည့္ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေလာက္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိဘဲ မဲေပးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ေက်းသီးကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အားတက္သေရာ မဲေပးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ မဲရလဒ္မ်ား ထြက္လာခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ကိုးေနရာ အနက္ ငါးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သုံးေနရာအျပည့္၊ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ အပါအ၀င္ ခုနစ္ေနရာအနက္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းကုိးေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

NLD ပါတီအႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အႏုိင္ရရွိထားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာတြင္ တစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါ သုံးေနရာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာတုိ႔သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္အႏုိင္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္၌ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ျပည္နယ္ေခ်ာင္းဆုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ေနရာစလုံးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) အား အမည္ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD ပါတီေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအနက္ ခုနစ္ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ မ်ားျပားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အႏုိင္မရရွိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းသည္ မဲလာမေပးသူ ရာခုိင္ႏႈန္း မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အ႐ႈံးအား မခ်င့္မရဲမျဖစ္ဘဲ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္ NLD ပါတီဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကညာအၿပီး ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ အမႈေျခာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး အမႈအားလုံးအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဘက္မွ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ကိုယ္စားလွယ္အား အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒုတိယ ခုိင္လုံမဲအမ်ားဆုံးရရွိသူ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မူလျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကုိသာ အႏုိင္ေပးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အႏုိင္ေပးမႈအေပၚ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက အယူခံတက္ရာတြင္ မူလေအာက္ခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏုိင္ေပးခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ဘက္လုိက္မႈရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေညာင္ေရႊမဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳိး ျဖစ္မလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ယခင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား အႏုိင္ရရွိရန္ ခက္ခဲမည့္ အေျခအေန ရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.