<

ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္မ်ား

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: MSCO)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံရာတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေရးတြင္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္ ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္က ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေဆာင္းဆုိခဲ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းတုိ႔ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ၎တုိ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ငါးခုျဖစ္သည့္ “စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္”၊ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “စီးပြားေရးပုိးလမ္းမ ရပ္၀န္းတစ္ခုႏွင့္ (၂၁) ရာစု ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပိုးလမ္းမရပ္၀န္းတစ္ခု စတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္”၊ “က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ႏွင့္ “ငလ်င္အလြန္ ပုဂံရွိ သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” မ်ားကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသမၼတ၊ သီရိလကၤာ၊ ပုိလန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါခရီးစဥ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ဟုဆုိကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏွင္းဆီပန္းမ်ဳိးစိတ္သစ္အမည္ကို “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္းဆီ” ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအမည္ေပးပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ထုိသုိ႔တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ သေဘာျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ျမႇင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဒုတိယအႀကိမ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည့္သတင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္မည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ တက္ေရာက္ရေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အဆုိပါ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္တစား ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္းပင္ ကုိယ္တုိင္လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မွ ပါတီႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ပါတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီမွ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရက ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္အား ေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အေပၚေ၀ဖန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မတက္ေရာက္မီ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျဖစ္ထြန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေျခခံ၍ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ သြားလာေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဆက္လက္အကူအညီေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ ဒုတိယထပ္တြင္ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း (ပထမပိုင္း)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္အား တာ၀န္ေပးကာ ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္ရွိသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအား ၎၏တာ၀န္သက္တမ္းကာလအတြင္း ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေၾကညာခ်ိန္မွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးမွာ အနည္းငယ္ ေအးစက္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမွာ ျပန္လည္နီးကပ္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသီးျခားပုံစံျဖင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ပုံအပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ ျပည္တြင္းျပႆနာျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌သာ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ကူညီျခင္းထက္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာစူေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧၿပီလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ဥကၠ႒ မစၥတာက်န္းတဲ့က်န္းတုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င္ပင္းတုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမ၀င္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အတတ္ပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ သစ္ေတာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာႏွစ္ေစာင္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသးသည္။

အစုိးရတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အစုိးရတာ၀န္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္သြားေရာက္ထားသည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.