ဆန္ရွင္လြတ္ေျမာက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ ျဖစ္လာသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနာက္ေၾကာင္းေအးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ GSP အခြင့္အေရး

“ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလို ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျပည့္၀မ္းလို႔ ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားဟာ ေရွ႕အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူအတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စီးပြားတံု႔ ေႏွးေနမႈ ေနာက္လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ အရွိန္ႏွစ္ဆ၊ သံုးဆ တက္သြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြဟာ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ အနာဂတ္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အေျခခံၿပီး စီးပြားေရး မူ၀ါဒေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မွန္မွန္ က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ျပည့္၀မ္းလို႔ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္ငန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္ငန္းကို တရားဥပေဒေဘာင္ထဲက ဘယ္လုပ္ငန္းမဆို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ္ဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ပကတိစီးပြားေရးတံု႔ဆိုင္းမႈဟာ မၾကာခင္ကာလအတြင္းမွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ တိုးတက္သြားမယ္ဆိုတာ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါတယ္”

ထိုစကားစုကို ေျပာခဲ့သူမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ဆြဲတင္မည္ဆို ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ႀကိဳးစားပါက အာရွတြင္ ေဂၚဇီလာျဖစ္မည္ေျပာခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း ျဖစ္သည္။

ထိုစကားစုကို ေျပာခဲ့ေသာေနရာသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အေရးပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသည့္ စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခံရအၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ဆန္ရွင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကား စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား အားလံုးလိုလိုပင္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အေရးပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသည့္  စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရသူမ်ားတြင္ ယခင္စစ္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားမွာ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေမာင္ေအး၊ လက္ရွိဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးသီဟ သူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဦးေမာင္ဦး၊ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ ဦးလြန္းသီ၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးရဲျမင့္၊ ဦးေအာင္ေထြး၊ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ဦးေစာထြန္း၊ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း၊ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဦးေသာင္း၊ ဦးလွထြန္း၊ ဦးေစာလြင္၊ ဦးစုိးသာ၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း) တို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ခ႐ုိနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္၊ ဦးခင္ေရႊ၊ ဦးေဌးျမင့္၊ ဦးေအာင္သက္မန္း စသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ပိတ္ဆုိ႔ခံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရၿပီး ၎တို႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္၊ ဘဏ္၊ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ဟုိတယ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ အာမခံ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ  စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္း တားျမစ္ခံစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ခံရသည့္ စာရင္းမွ လြတ္လာခဲ့သည့္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ လုပ္ငန္းစုမ်ားတြင္ ထူး၊ မက္စ္၊ ယုဇန၊ ေဇကမၻာ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ ဧရာေရႊ၀ါ၊ အဲပုဂံ၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္ပုိင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းတုိ႔ကုိလည္း စီးပြားေရးအေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔တဲ့စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး  ထိုလုပ္ငန္းစုမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိတ္ဆို႔ခံစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကို ရည္ညႊန္းခဲ့ေသာ္လည္း  ခ႐ိုနီဟု ျပည္သူမ်ားသိေသာ အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေရး ပါ၀င္ကူညီရန္၊ ယခင္ကလို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မလုပ္ေတာ့ဘဲ အမ်ားအတြက္ လုပ္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းသည္လုပ္ပါက NLD အစိုးရ အေနႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတိတ္ကိုျပန္မၾကည့္ဘဲ ေကာင္းတာလုပ္ပါက အေရးမယူဆိုသည့္ စကားကို အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ၏ စကားသည္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို အာမခံေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားမ်ားေအာက္တြင္ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ဟု နာမည္အသစ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာသူ ခ႐ိုနီမ်ား ဂုဏ္သိကၡာအရ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပြဲလယ္တင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ကူညီရန္ ေတာင္းဆို ေနရသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုမႈကလည္း အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ေခ်။ အေမရိကန္ ဆန္ရွင္ကင္းလြတ္လာမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တားျမစ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ကင္းလြတ္လာျခင္း အက်ဳိးထူးမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အက်ဳိးထူးမ်ားအျပင္ ျမန္မာပို႔ကုန္ ၅၀၀၀ ခန္႔ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ အေကာက္ခြန္လြတ္ တင္ပို႔ခြင့္ရမည့္ ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ကိုပါ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခံစားခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ရလာေသာ္လည္း အားနည္းေနသည္က ခ႐ိုနီမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏုိင္မည့္ထုတ္ကုန္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းပို႔ကုန္ က႑တြင္လည္း အဆင့္မီပို႔ကုန္ရွားပါးမႈ ရင္ဆုိင္ေနရျပန္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေပးအပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္သည္ အေမရိကန္ သမၼတဘာရက္အုိဘားမားလက္ထက္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္အကူးအေျပာင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းပစ္ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ကို ေရရွည္ရရွိရန္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ နားလည္ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ GSP မေပးလိုေသာအခ်ိန္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး (Worker Rights) ၊ ကေလးအလုပ္သမားျပ ႆနာ (Child Labor) ႏွင့္ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ (Intellectual Property Rights – IPR) စသည့္ က႑သံုးရပ္တြင္ ျပည္တြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း) ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ လိုအပ္ေနသည္ကို အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အဆိုပါက႑မ်ား တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရသည့္အတြက္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ ကာလရွည္ရရွိရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ အဆိုပါက႑သံုးရပ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္သံုးသပ္ကာ တိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။        

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ GSP အစီအစဥ္ခံစားခြင့္ ရရွိေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ နံပါတ္ (၁)- GSP ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကုန္စည္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္၊ နံပါတ္ (၂) - အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက (GSP ခံစားခြင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္) ျပည္တြင္း ကုန္ၾကမ္းပါ၀င္မႈတန္ဖိုးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္ က်စရိတ္မ်ား ကုန္စည္တန္ဖိုး၏ အနည္းဆံုး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။နံပါတ္ (၃) အျဖစ္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္သို႔ မ၀င္ေရာက္ဘဲ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းသည့္ ပို႔ကုန္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ နံပါတ္ (၄) အခ်က္တြင္ တင္သြင္းသူမွ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတာင္းဆိုရန္  အျပင္နံပါတ္ (၅)  အခ်က္အျဖစ္ တင္သြင္းသူမွ GSP ခံစားခြင့္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ သက္ေသျပႏုိင္ရန္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းမွသာ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ အားသာခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပိတ္ဆို႔မႈလြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ခ႐ိုနီအျဖစ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ျဖစ္လာျခင္း စသည့္ သားေရႊအိုးထမ္းလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အျမတ္ထြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္သာ ယခင္ကအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္မွ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနဆိုးမွ လြန္ေျမာက္ကာ ပိုမိုဂုဏ္သိကၡာ ထြန္းေျပာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀