အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္ဆိုင္းမႈႏွင့္ နစ္နာမႈဂယက္

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး  မၾကာမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ရပ္ဆိုင္းမႈႏွင့္အတူ နစ္နာမႈမ်ားကို  Weekly Eleven ဂ်ာနယ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္  ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ပါမစ္ႀကီး က်ၿပီးသားႏွင့္ မူအားျဖင့္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၂၀၀ နီးပါးကို လက္ရွိ အစိုးရက ျပန္လည္စိစစ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းရန္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္း အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရာတြင္ အေရးႀကီးအေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးအား ဖယ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔ကို ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ၁၂ လံုးကို အထပ္မ်ား ျပန္ေလွ်ာ့ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အထပ္မ်ားျပန္ေလွ်ာ့ရာတြင္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ KER Project သည္  ၂၉ ထပ္ မွ  ၁၇ ထပ္အထိ လည္းေကာင္း၊ ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံုသည္  ၃၁ ထပ္ မွ ၁၂ ထပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ Golden Dragon ကြန္ဒိုသည္ ၁၂ ထပ္ခြဲမွ ေလးထပ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ Paragon Residence သည္ ၂၇ ထပ္မွအထပ္ ၂၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ ျမင္းၿပိဳင္ကြင္း လမ္းေပၚရွိ East Race Course ကြန္ဒိုသည္ အထပ္ ၂၀ မွ  ၁၆ ထပ္ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသနားခံစာတင္ျပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီထံသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၎တို႔က ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Hotel ၌ ယင္းသို႔ အထပ္မ်ားျပန္ ေလွ်ာ့ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့မႈႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေျမေပၚတြင္ မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ရပ္ဆိုင္းခိုင္းသည့္အေပၚ နစ္နာေၾကာင္း၊ လူထုအျမင္တြင္ Impact ႀကီးသြားေၾကာင္းႏွင့္  အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား မူ၀ါဒေအာင္ျမင္ရန္ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အထိ အခ်ိန္ယူရၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယခုျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈအေပၚတြင္ စဥ္းစားမရေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ရပ္ဆိုင္းထားရျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံမွ ေျခာက္ဘီလ်ံခန္႔အထိ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နည္းသည့္ နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္မ်ားစြာႀကီးလာႏိုင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ေလာကတစ္ခုလံုး ၿပိဳလဲသြားေတာ့မည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း က်ပ္တည္းသြားႏိုင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေငြေခ်းယူထားသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ မတီက အထပ္ျပန္ေလွ်ာ့ခံရသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ မေတြ႕ရသည့္အတြက္ အေရးယူရန္မသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ သံုးသပ္ခ်က္ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ အထပ္မ်ား ျပန္မေလွ်ာ့ေတာ့ဘဲ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ား အေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းက မ်ားစြာေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ သံုးလခန္႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးမွ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသံုးလခန္႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၎တို႔ အလုပ္သမားမ်ားကို ပံုမွန္လုပ္အားခမ်ား ေပးခဲ့ရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။

ထုိသု႔ိ ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၈၅ လံုးက်န္ရွိေနခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲမွ ၄၃ လံုးကို  စည္ပင္ျပန္ျပင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျပန္ျပင္ၿပီးပါက  ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္ဟု စက္တင္ဘာလကတည္းက ေခၚယူေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားကို အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပန္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းခြင့္မျပဳဘဲ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ မွသာ  ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ေျခာက္လနီးပါးရပ္ဆုိင္းၿပီးမွ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု အားလံုးနီးပါးမွာလည္း ရပ္ဆုိင္းထားမႈ ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလကုန္တြင္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ယခုထိ အေဆာက္အအံု ေျခာက္လံုးေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပန္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ယခင္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္ေအးေနသည့္ အေနအထားတြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ အေျခအေနသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္အေပၚ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမ်ားစြာ က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ အေဆာက္အအံု ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အေနအထား ပံုမွန္ျပန္ရရွိေအာင္ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။                               

Writer: 
ေက်ာ္ထင္