စပါးေစ်း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၆

၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ေတာင္သူမ်ား စပါးရိတ္သိမ္းေနသည္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-၀ဏၰ)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပည္တြင္း၌ လက္က်န္မ်ားေနသျဖင့္ ယခုႏွစ္ မိုးစပါးအသစ္ စတင္ေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်း စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား က႑တြင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းပိုင္းအထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အဓိကတင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္၀ယ္လက္မ်ားကလည္း အ၀ယ္နည္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအျပင္ ပိုလွ်ံသည္ကို ျပည္ပတင္ပို႔လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ စက္ပိုင္ကုန္သည္မ်ားထံတြင္ လက္က်န္မ်ား ေနခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ လက္က်န္မ်ားေနခ်ိန္တြင္ စပါးအသစ္ေပၚလာျခင္းကို ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ကုန္သည္မ်ားလက္ထဲတြင္ ေငြမရွိျခင္းကလည္း စပါးေစ်းက်ဆင္းလာျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မိုးစပါးေပၚခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မိုးစပါးေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္က စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္းႏွင့္အထက္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္၌မူ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းခြဲခန္႔သာ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့သည္။

ေဒသအခ်ဳိ႕၌ သက္လ်င္မိုးစပါးမ်ား စတင္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္မူ စပါးေစ်းမွာ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ေပါက္ေစ်း က်ပ္သံုးသိန္းခြဲ၀န္း က်င္သာ ရွိခဲ့ၿပီး စပါးအမ်ဳိးအစားကို မူတည္ၿပီး ေစ်းကြာျခားမႈရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၀ယ္သူမရွိေပ။ ေတာင္သူမ်ားက ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း  ၀ယ္လက္မရွိသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သက္လ်င္မိုးစပါးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အရိတ္အသယ္စနစ္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္အားခႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ကြင္းအနီးအေ၀း၊ ေနရာအေပၚလိုက္ၿပီး တစ္ဧက၏ စပါးအရိတ္ အသယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကြာျခားသည္။ လုပ္အားခႀကီးသျဖင့္ မရိတ္သိမ္းပါက ရာသီဥတု အေျခအေနအရ မိုးေၾကာင့္ စပါးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္သျဖင့္ စရိတ္စကကို မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ ရိတ္သိမ္းၾကရသည္။

ရိတ္သိမ္းခ၊ ေၿခြေလွ႔ခ စသည္ျဖင့္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း စပါးေစ်းက်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အတိုးႀကီးေပးကာ အေၾကးြယူၿပီး လုပ္အားချပႆနာ ေျဖရွင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာသည့္နည္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၏အက်ဳိးဆက္ကို ခံစားေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးရာသီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး  ဧက ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မိုးရာသီအစ စပါးစတင္စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္၌ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္တစ္ခါကုန္သည္။ ေရႀကီးေရ လွ်ံမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ လယ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့ပါက တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ စိုက္ပ်ဳိးရသျဖင့္ စရိတ္ထပ္ကုန္ရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရက ထုတ္ေခ်းေပးသည့္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမွာ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ မိုးစပါးအခ်ိန္မီ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရးအတြက္ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ အတိုးရွစ္က်ပ္ႏွင့္ ၁၅ က်ပ္ၾကား၊ အခ်ဳိ႕ေဒသ မ်ားတြင္ က်ပ္ ၂၀ အထိပင္ အတိုးေပးေခ်းယူၿပီး စိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။

သက္လ်င္မိုးစပါး တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ရတနာတိုး စတင္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ လယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ ေရမခန္းေျခာက္ေသးသျဖင့္  အားလံုးကို အရိတ္အသယ္စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကမူ ရိတ္ေၿခြစက္မ်ားႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရေၾကာင္း၊ ရိတ္ေၿခြစက္ႏွင့္ စပါးရိတ္သိမ္းပါက တစ္ဧကလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲႏွင့္ ငါးေသာင္းၾကားရွိေၾကာင္း၊  ယင္းကဲ့သို႔ ရိတ္ေၿခြစက္ျဖင့္ ေၿခြထားသည့္ စပါးမ်ားကို အိမ္အထိ သယ္ယူပါက သယ္ယူခ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ေပးေခ်ကာ သယ္ယူရသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးျမင့္မႈကိုပါ ေတာင္သူမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးျမင့္ေနခ်ိန္ စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈက ရေငြႏွင့္ကုန္ေငြမမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ စပါးအရိတ္အသယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၇၅၀၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀၀၀ ၾကားရွိၿပီး ကြင္းအနီးအေ၀းလိုက္၍ ေစ်းပိုေပးရ ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားခ ေစ်းႀကီးသေလာက္ စပါးေစ်းက်ဆင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ဘူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

စရိတ္ေထာင္းေနသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမွန္တကယ္ စပါးေပၚခ်ိန္၌ စပါးေစ်းက်ဆင္းခဲ့ျခင္းက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အေၾကးႏြြံထဲ၌ပင္ နစ္ေနေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူအမ်ားစုက စပါးေပၚခ်ိန္၌ စပါးေစ်းေကာင္းရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

စပါးသစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္သာရွိသည့္ စပါးေစ်းသည္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရး အျပင္ အေႀကြးတင္ေစသည့္ ႏွစ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ၿပီး ျပည္တြင္းလက္က်န္မ်ားေနၿပီး မိုးစပါးေပၚခ်ိန္၌ ၀ယ္လက္မ်ားမွ ၀ယ္ယူမႈမရွိသျဖင့္ စပါးေစ်းက်ဆင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ဆန္ေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသျဖင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ တြက္ေျခမကိုက္သျဖင့္ တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ဆန္လက္က်န္မ်ားကာ ဆန္ေစ်းက်ဆင္းလာျခင္း၊ ေဒၚလာေစ်း တက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလကုန္ပိုင္းမွစ၍ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈ တိုးျမင့္လာျခင္း ႏွင့္အတူ စပါးတင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္း ၀န္းက်င္အထိ ေစ်းတက္လာခဲ့သည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈ တစ္ခုတည္းသာ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မိုးေရအျပည့္ အ၀မရရွိျခင္း စသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ လုပ္အားခေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ သြင္းအားစု အလံုအေလာက္ မသံုးစြဲႏုိင္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကလည္း ေတာင္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆန္စပါးအဓိက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆန္သည္ အဓိက ၿပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္သည့္အတြက္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရး၊ ေစ်းေကာင္းရရွိေရး၊ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား  ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သြင္းအားစုမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ေခတ္မီဆန္စက္မ်ားျဖင့္ ႀကိတ္ခြဲႏုိင္ေရး စသည္ျဖင့္ လယ္ယာက႑တစ္ခုလံုး တိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏုိင္ေရး စသည္ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မွ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေရးသားအပ္ပါသည္။                                         

Writer: 
နီလာ