<

ျမစ္ဆံုႏွင့္ OBOR တ႐ုတ္အက်ဳိးစီးပြားမဟာဗ်ဳဟာထဲမွာ မနစ္မြန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမည့္ ျမန္မာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၀န္းက်င္ကို ေ၀ဟင္မွ ေတြ႕ရစဥ္

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဂယက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ကန္႔ကြက္မႈျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿပီးမျဖတ္ႏိုုင္သျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ေျဖရွင္းေနရသည္။

အာဏာရရင္ စာခ်ဳပ္ခ်ျပမည္ဆိုေသာ ကတိစကားသည္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္လုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္မလာေသးသည့္အျပင္ ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္လည္း သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္၍ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ား သိျမင္ၾကားခြင့္ မရွိေသးေခ်။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေန၀ယ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထပ္ဆင့္ရင္ဆုိင္လာရသည့္ ျပႆနာမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ေမွ်ာ္မူ၀ါဒ (Look South Policy) ၊ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ (National Energy Strategy) ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာ၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို စီးနင္းႏုိင္ေရးအိပ္မက္၊ ပုလဲသြယ္မဟာဗ်ဴဟာတို႔အတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ OBOR ( One Belt One Road) စီမံကိန္းကို တရား၀င္ခ်ျပလာခဲ့သလို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး (Belt and Road Initiative) ကို ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ဟုဆိုခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ လက္ရွိယူနန္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္မီးလို အပ္ခ်က္မရွိေတာ့သည့္အခ်ိိန္အထိ တ႐ုတ္က လက္ေလွ်ာ့ျခင္းမရွိေသးသည္မွာ စီမံကိန္းမွရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္မီး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး (Geopolitic) တြင္ အသာစီးရလိုသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းတစ္ခုသာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ OBOR တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ OBOR မဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- တ႐ုတ္-အိႏၵိယ -ျမန္မာ (BCIM) စီးပြားေရး စႀကႍသည္လည္း အဓိကက်ေနသည္။

ထို႔အတူပင္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္းသည္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သကဲ့သို႔ မူဆယ္၊ လား႐ႈိး၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံဆီ၀င္ေရာက္ရန္ စီမံထားသည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းစီမံကိန္း သည္လည္း OBOR ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OBOR စီမံကိန္း၏ အခ်က္အခ်ာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္ျငား မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ဥ္းကပ္ မႈမွ်ရွိမေနေခ်။ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ ဦးေႏွာက္၊ ပညာ၊ စစ္အင္အား အစစအရာရာ သာလြန္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘ႑ာဆက္သရာျပည္နယ္အဆင့္သာ သေဘာထားၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ား၏ ေက်းဇူးရွင္ေနရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဖန္တီးယူႏုိင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းတြင္ မည္သည့္ေလ့လာမႈ၊ မည္သည့္သုေတသန၊ မည္သည့္ဥပေဒ၊ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမွ်မရွိဘဲ OBOR တြင္ ၀င္ပါျခင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အလြယ္ကူဆံုး ထိုးေကြၽးလိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္ေပမည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေျမအမ်ားအျပားကို ခ႐ိုနီ၊ အာဏာရွိသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက သိမ္းယူထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏိုင္ငံအျဖစ္ႏွင့္ အင္အားႀကီးလာစရာ မရွိသလို နည္းပညာႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း ေပၚထြန္းလာရန္ ေ၀းကြာေနသည္။ အိမ္သံုး၊ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိႏွင့္ မ်ဳိးစံုထုတ္လုပ္ကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတုိင္းသို႔ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ တင္ပို႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္ေန၍လည္း စက္မႈကုန္ထုတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကီးက်ယ္လာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းတရား နည္းပါးျပန္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ သယံဇာတမ်ား ထင္သလိုထုတ္ယူခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိတြင္ အခြံသာက်န္ေတာ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ေရာင္းရင္းႏွင့္လည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏုိင္ငံျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ OBOR ႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ဗဟိုျပဳမည့္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာခ်ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

တ႐ုတ္ OBOR စီမံကိန္း၏ အဓိကက်ေသာေနရာမွာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ အဓိကညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း BCIM စႀကႍသည္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္မွ အဓိကျဖတ္သန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏အက်ပ္အတည္း၊ ႏုိင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမရွိေသးသည္မွာ အလြန္အမင္း ဆိုးရြားလွသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးကို စီးပြားေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္အသာယူရန္ ျပင္ဆင္လာသည့္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို မည္သည့္ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ျပင္ဆင္မႈ၊ ျပည္သူကို ခ်ျပမႈမရွိဘဲ ပါ၀င္ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်နင္းစရာတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းမွလြဲၿပီး မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမွ် ရႏုိင္စရာမရွိေခ်။ ထိုသို႔ နင္းေခ်ခံရမည့္ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ေလ့လာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ ။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံေဘးမွ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးတြင္ အသံုးခ်ခံ၊ အနင္းေျခခံမျဖစ္ေစရန္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ ႀကီးက်ယ္စြာ ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာ (National Security Strategy) ဆိုရာတြင္ စစ္ဘက္လံုျခံဳေရး (Military Security)၊ စီးပြားေရးလံုျခံဳေရး (Economic Security) ၊ ရင္းျမစ္လံုျခံဳေရး (Resource Security) ၊ နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး (Border Security)၊ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး (Demographic Security) ၊ ေဘးအႏၲရာယ္လံုျခံဳေရး (Disaster Security)၊ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရး (Energy Security) ၊ ပထ၀ီမဟာဗ်ဴဟာလံုျခံဳေရး (Geostrategic Security)၊ သတင္းအခ်က္အလက္လံုျခံဳေရး (Information Security) ၊ စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳေရး (Food Security)၊ က်န္းမာေရးလံုျခံဳေရး (Health Security) ၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုလံုျခံဳေရး (Ethnic Security)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္လံုျခံဳေရး (Enviromental Security)၊ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရး (Cyber Security) ၊ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇလံုျခံဳေရး (Genomic Security) စသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လံုျခံဳေရးအျမင္မ်ားစြာ ခ်မွတ္ထားရန္လိုအပ္သည္။

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ နာမည္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေသးစားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ေမခ၊ မလိချမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းဟု ပံုစံေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္မည္ အေျခအေနရွိေနသကဲ့သို႔ စီမံကိန္းကို လက္မခံျပန္ပါကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာသန္း ၉၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရယူထားၿပီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဆံုႏွင့္ OBOR ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေရွးယခင္ကလို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္နစ္မြန္းေနမည္ဆုိပါက တိုင္းျပည္အတြင္း ဆူပူမႈ၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ နစ္မြန္းသြားႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

December 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.