<

အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈကို စစ္ေဆးရန္အေၾကာင္းျပၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္လိုက္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုန္သြယ္မႈေငြစာရင္းမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ခန္႔က အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခု အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခုပါ၀င္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထင္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဇြန္ ၁၅ ရက္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ယာယီပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ သိလွ်င္သိခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္ စတင္ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ထပ္မံပိတ္သိမ္းမႈ သတင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသံ႐ုံးသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္း၊ အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့အား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ပိတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေရႊလီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မ တီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ အစုိးရဌာန တာ၀န္ခံတုိ႔ထံ ညႇိႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕အစုိးရ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးစီးအ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအဖြဲ႕တို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ အြန္လုိင္းမွ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ား တရားမ၀င္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခုကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ့္ အေကာင့္ ၁၃၂ခုပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ရဲခ်ဳပ္႐ုံးမွ တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ျခင္းသည္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္လည္း အထူးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကုိင္ၾကေသာ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား အပိတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးတူစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ တရားမ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို  တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လတ္တေလာကာလမ်ား၌ တ႐ုတ္သက္ဆိုင္ရာဌာနက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို စံုစမ္းမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေပးပါရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ကုန္သည္အခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုပိတ္ထားေသာ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ ယာယီလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရား၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပံုမွန္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔၏ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္လာေအာင္ နံပါတ္တစ္အေနနဲ႔ လက္ရွိကုန္သြယ္ေရးကိုထိန္းထားမယ္။ နံပါတ္ (၂) က  BiLeteral Agreement လုပ္လို႔ရရင္လုပ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔  ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈရေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး  အထူးသျဖင့္ ဆန္ႏွင့္ေျပာင္းစသည္တို႔ကို အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္ကမူ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မၾကာခဏဆို သလိုအဖမ္းအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.