အႏုပညာရွင္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အႏုပညာရွင္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္မိတ္ဆက္မႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ စိတ္၀င္စား အားေပးမႈလည္း မ်ားျပားခဲ့သည့္အတြက္ ထင္ရွားသည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေတးသံရွင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၏ SAI Cosmetic ႏႈတ္ခမ္းနီ၊ နီနီခင္ေဇာ္၏ Super Red ႏႈတ္ခမ္းနီ၊ မိစႏၵီ၏ My Boo အ၀တ္အထည္၊ ေမခလာ၏ Maykalar Skin Care စသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အႏုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းမွာ ယခင္ကပင္ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ SAI Cosmetic ကို မိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ စိတ္၀င္စား ၀ယ္ယူမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္အျပင္ နီနီခင္ေဇာ္ကလည္း Super Red Cosmetic ကို မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိစဥ္ကပင္ စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။ ေတးသံရွင္ မိစႏၵီကလည္း My Boo အမွတ္တံဆိပ္ အ၀တ္အထည္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေတးသံရွင္ ေမခလာကလည္း Maykalar Skincare ကို ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းတြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း လူငယ္အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရိွသည္။