<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေၾကြလြင့္သြားခဲ့သည့္ စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္  ‘ျမန္မာ႔စီးပြားေရးစစ္တမ္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလဲလွယ္ေရး အယူအဆ (ခ်မ္းေအး စစ္တမ္း)’ အစရိွသည့္ စာအုပ္မ်ားအပါအ၀င္ စာအုပ္ေပါင္း  ၅၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္း ေၾကြလြင္႔ခဲ့သည္။ စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္းသည္  (၂၄-၉-၁၉၇၂) ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္းခုနစ္ေယာက္အနက္ အႀကီးဆုံးသားျဖစ္ကာ အမည္အရင္းမွာ ဦးခ်မ္းေအးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခ်စ္ (၈၃)ႏွစ္ႏွင့္ သမီးတစ္ဦး၊ ေျမးတစ္ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။ စာေရးဆရာ ေမာင္စူးစမ္းသည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ (အုိင္ေအ ဂုဏ္ထူးတန္း) တက္ေရာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာမ်ားက Ph.D အတြက္ (London School of Economic) သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာ ဗကသကုိဦးေဆာင္ကာ ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အတူ ေတာခုိသြားခဲ႔သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စာေပနယ္ပယ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာကာ ‘ျမန္မာ့ စီးပြားေရးစစ္တမ္း’၊ ‘လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလဲလွယ္ေရး အယူအဆ (ခ်မ္းေအးစစ္တမ္း)’ တုိ႔အျပင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စီးပြားေရးပညာဌာနတြင္ လက္ေထာက္ကထိက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ‘ေဘာဂေဗဒအေျချပ’ ႏွစ္တြဲ၊ ‘National Income’ စသည့္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားကုိလည္း ေရးသားခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ဆုံး ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စာအုပ္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Thomas Friedman ရဲ႕ The Lexus and The Olive Tree စာအုပ္အား ‘လက္ဇပ္ကားႏွင့္ သံလြင္ပင္’ အမည္ျဖင့္ အေမရိကန္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ စာေရးဆရာေမာင္စူးစမ္းသည္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ပညာေရးဆီးနိတ္အဖြဲ႕၀င္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာန အထူးအရာရိွ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမဆုံး ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

December 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.